Emio Greco l PC

Dance and Discourse
de Theaterschool 2004-2005

De passie voor dans van Emio Greco en Pieter C. Scholten blijkt niet alleen uit hun indrukwekken de voorstellingen, maar ook uit hun pleidooi voor een theoretische inbedding van dans en hun belangstelling voor nieuwe systemen die deze vluchtige kunst documenteren en overdraagbaar maken. Binnen de  onderwijsvisie van de dansopleidingen aan de Theater school wordt al langer de wens gekoesterd om de verbanden tussen theorie en praktijk te versterken. EG | PC’s residency biedt een bijzondere gelegenheid om deze ambities samen met choreografen verder vorm te geven.

Transfer was het overkoepelende thema om met studenten en in­ en externe professionals, in werk groepen, in de studio, alsook door middel van openbare salons een reeks vragen te onderzoeken. Hoe kunnen bijvoorbeeld werken uit het verleden gereconstrueerd worden? Hoe verhoudt zich vernieuwing, authenticiteit en individualiteit tot overdracht en repertoirevorming? Hoe kunnen artistieke methoden en werk wijzen doorgegeven worden aan een jongere generatie?
Op welke manier kan choreografische kennis aansluiten bij andere relevante artistieke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen?

Met name de verkenning van innovatieve notatiesystemen voor de dans heeft geleid tot tastbare tussentijdse resultaten: een documentaire over  EG | PC’s trainingsprogramma Double Skin/Double Mind, het prototype van de ruimtelijke dansworkshop installatie, de boekpublicatie Capturing Intention en een interactief DVD­ROM archief. Zij vormen tevens de basis voor het volwaardig onderzoeksproject Inside Movement Knowledge, dat ook in de toekomst aan het lectoraat verbonden blijft met een internationale groep researchers uit verschillende disciplines in samenwerking met de dansopleidingen aan de AHK, de Universiteit Utrecht en het Nederlandse Instituut voor Mediakunst.

Over Emio Greco|PC
De choreografen Emio Greco en Pieter C. Scholten werken sinds 1995 samen als internationaal gerenommeerd dansgezelschap EG | PC. Hun zoektocht naar nieuwe dans vormen wordt bepaald door de nieuwsgierigheid naar het lichaam en haar innerlijke motieven, maar ook door samenwerkingsverbanden met andere disciplines en tal van activiteiten die de reflectie op de danspraktijk bevorderen. Zo heeft het gezelschap het educatieve programma Academia Mobile ontwikkeld en in 2008 in Amsterdam het Internationaal Choreografisch Kunstencentrum (ICK) opgericht. www.ickamsterdam.com

Het Artist In Residence (AIR) programma is een programma van het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling in samenwerking met de verschillende instituten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Resultaten van het AIR-programma worden in- en extern onder de aandacht gebracht door middel van digitale nieuwsbrieven en de jaarlijkse publicatie ON AIR.

Delen