Luc Deleu

Orbanism
Academie van Bouwkunst Amsterdam 2004-2005

In zijn Orbanistisch Manifest stelt Luc Deleu dat de inhoudelijke betekenis van stedenbouw en architectuur drastisch herzien moet worden. Als kerntaak beschouwt hij niet meer de individuele bouwkunst, maar het inzetten van een collectieve ordening om daarin en daarmee juist de vrijheid van het individu te waarborgen.

In tal van ontwerp­en en theoretische studies heeft Deleu zelf een complex stedenbouwkundig programma voor de samenleving op wereldschaal onderzocht: De Onaangepaste Stad. Deleu denkt niet na over de woning, maar over het wonen. Zijn uitgangspunt is een grote nadruk te leggen op het belang van de infrastructuur en de invulling van het individuele ontwerp vrij te laten. In die zin zouden ook zijn mobiele containerinstallaties in de openbare ruimte kunnen worden beschouwd als een hommage aan de infrastructuur. Niet alleen roepen ze beelden op die met transport en reizen te maken hebben, het zijn ook industrieel vervaardigde gebruiksvoorwerpen waarvan het juiste volume zonder referentiekader moeilijk ingeschat kan worden. De perceptie van de (oorspronkelijke) functie en de schaal wordt labiel. Deleus containerconstructies vormen een prachtige illustratie voor de manier waarop architectuur zich in wezen weinig onderscheidt van sculptuur en weinig te maken heeft met de verplichting om te bouwen.

Over Luc Deleu
In 1970 richtte de Belgische architect en stedenbouwkundige Luc Deleu T.O.P. Office op en nam snel afstand van de volgens hem vastgeroeste wereld van de architectuur. Zijn oeuvre wordt gekenmerkt door zijn breuk met het conservatisme. Voor Deleu werd het terrein van de beeldende kunst vanaf eind jaren zestig de uitvalsbasis voor het zoeken naar een alternatieve benadering van stedelijke ontwikkelingen, met name één die kritisch, sociologisch en ecologisch zou zijn. Zijn conclusies komen terug in zijn vaak opzienbarende ontwerpen en voorstellen voor een andere, utopische en non-conformistische stad.

Het Artist In Residence (AIR) programma is een programma van het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling in samenwerking met de verschillende instituten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Resultaten van het AIR-programma worden in- en extern onder de aandacht gebracht door middel van digitale nieuwsbrieven en de jaarlijkse publicatie ON AIR.

Delen