Winterworkshop Thin City

In de winterworkshop Thin City van Adriaan Beukers en Ed van Hinte worden ruimtelijke constructies gebouwd met lichte, slappe materialen zoals plastic, textiel en papier. Deze materialen kunnen alleen in combinatie met andere materialen 'stevigheid' krijgen, waardoor ze als bouwmateriaal bruikbaar worden.

Door het experimenteren met deze lichte materialen ontstaat kennis over het materiaal en de combinatie van materialen, en het besef dat bepaalde materiaalkeuzes leiden tot (on)mogelijkheden voor de vorm en de functie.

Door deze werkwijze wordt de meer reguliere weg in het ontwerp, vanuit programma en vorm naar een uitwerking in materialen en details, omgedraaid. Dit leidt tot andere en nieuwe (vooruitstrevende) oplossingen. Door direct, zonder ontwerp, te experimenteren met het materiaal, ontstaan er experimenten, mock-ups en samples. Door deze te vergelijken en te analyseren op hun kwaliteiten wordt er kennis over de gebruikte materialen ontwikkeld. Met deze kennis wordt een ruimtelijk object gebouwd op de binnenplaats van de Academie van Bouwkunst. De vorm en de textuur van deze objecten ontstaat vanuit de ontdekte eigenschappen en kwaliteiten van het gebruikte materiaal.

Deze nieuwe technieken en combinaties van materialen leiden tot nieuwe inzichten en toepassingsmogelijkheden van lichte materialen. Dit is hard nodig in een bouwwereld die het liefst met steen en beton bouwt en toch vooral heel terughoudend is als het gaat om nieuwe, lichte materiaaltoepassingen.

Delen