Paul Shepheard

How to like everything
Academie van Bouwkunst Amsterdam 2005–2006

How to like Everything begon als een onderzoeksproject om het handelen in complexe samenhangen te bestuderen en om grip te krijgen op de onverbiddelijkheid van scheppingsprocessen. ‘Want als je iets nieuws maakt in deze wereld, dan doe je dat onvermijdelijk in de wetenschap dat de wereld al gevuld is met zowel mooie als lelijke dingen, en steeds verder gevuld raakt, en dat jouw bijdrage er maar één minuscuul onderdeel van is…’

Het idee, bijvoorbeeld, voor een Nationaal Park voor Nederland: ‘Het is complexer dan je op het eerste gezicht zou denken, die beschermde landschappen en gebieden van buitengewone natuurlijke schoonheid in het hedendaagse Europa. In het Verenigd Koninkrijk werden een halve eeuw geleden beschermde landschapsgebieden ingericht rond de grote steden om de ongebreidelde groei te stuiten – zij noemden dat de Green Belts, de groene streken.

De stadsparken die in dichte verstedelijkte gebieden verrezen, werden door de volksgezondheidsbewuste Victorianen de Green Lungs, de groene longen genoemd. In Nederland bestaat een beschermd gebied dat, met bijna mystiek ontzag, het Groene Hart wordt genoemd. Waar gaat dit cliché van Groen eigenlijk over? Is het een modern sprookje? Dé Groene plek bij uitstek vind je in Nederland in Flevoland. Dit is nieuw land, pas een generatie geleden aan de zee ontrukt, en op dit land werd een gebied afgezonderd voor wild, waarbinnen mensen niet worden toegelaten. Het is een nationaal park dat niet meer voor mensen is bedoeld. De Groene mythe bijt zichzelf in de staart. Dus kunnen we nu heroverwegen wat we onder een nationaal park verstaan?’

Over Paul Shepheard
Paul Shepheard werkt als architect, schrijver en docent in Londen. Hij is de auteur van Artificial Love, A Story of Machines and Architecture (2003), The Cultivated Wilderness: Or, What is Landscape (1997) en What is Architecture? An Essay on Landscape, Buildings, and Machines (1994). Shepheard is een beschouwer die niet onder één noemer te vangen is en wiens integrale, maar onorthodoxe visie op architectuur ook beeldende kunst, machines en technologie omvat. www.paulshepheard.com

Het Artist In Residence (AIR) programma is een programma van het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling in samenwerking met de verschillende instituten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Resultaten van het AIR-programma worden in- en extern onder de aandacht gebracht door middel van digitale nieuwsbrieven en de jaarlijkse publicatie ON AIR.

publicaties

volledige brochure How to like everything?

Delen