Horst Rickels

De Dialektiek van Bewegend Beeld, Geluid en Muziek
Nederlandse Film en Televisie Academie 2006-2007

Het Artist in Residence programma van Horst Rickels richtte zich in het project voor derdejaars filmmakers en componisten op de hiërarchische relatie tussen muziek, geluid en film, en op de analyse van de zogenaamde ‘spraakloze zone’ die de communicatie tussen makers uit verschillende media belemmert.

In de context van het filmmaken worden muziek en geluid doorgaans beschouwd als ‘toegevoegde waarden’, in plaats van op gelijke voet volledig in het artistieke concept te zijn geïntegreerd. ‘Bij de interactie tussen film, geluid en muziek lijkt zich een spraakloze zone te manifesteren: een zwart gat dat letterlijk alle energie opzuigt en een bron van frustratie vormt voor de betrokken makers –  in het bijzonder tijdens het productieproces. Tegelijk is deze zone ook de plek waar de verbeelding alle ruimte krijgt – juist omdat zij niet wordt beperkt door conventies en formalismen.’

Vanuit zijn eigen ervaring met zijn werk voor documentaires stelt Rickels het ‘journalistieke’ gebruik van beeld en geluid ter discussie en pleit hij voor de artistieke vrijheid van de maker om een eigen standpunt in te nemen en de complexe gelaagdheid van de werkelijkheid weer te geven. ‘Alleen door synthese van en de interactie tussen de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid en de innerlijke waarneming en ervaring komt het filmkunstwerk tot stand.’
Horst Rickels, De spraakloze zone.

Over Horst Rickels
Horst Rickels is componist en geluidskunstenaar met een achtergrond in pianobouw, muziektheorie en elektronische muziek. Sinds de late jaren ‘70 bouwt Rickels installaties en ontwerpt nieuwe multimedia instrumenten, tevens componeert hij filmmuziek, o.a. voor de bekroonde documentaires Untertage en 4 Elements van Jisca Rickels. Hij is als docent zowel verbonden aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, als ook aan de nieuwe master Composing for Film, een samenwerking van het Conservatorium van Amsterdam en de Nederlandse Film en Televisie Academie.

Het Artist In Residence (AIR) programma is een programma van het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling in samenwerking met de verschillende instituten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Resultaten van het AIR-programma worden in- en extern onder de aandacht gebracht door middel van digitale nieuwsbrieven en de jaarlijkse publicatie ON AIR.

Delen