Maaike Bleeker

Grenzen aan de verbeelding?
de Theaterschool 2006-2007

Maaike Bleekers onderzoek richtte zich globaal op twee vraagstukken: is theater een manier van denken, en hoe kan theater worden ingezet om een kritisch standpunt in te nemen ten aanzien van de hedendaagse visuele cultuur?
Als AIR bij de Theaterschool benutte zij het overkoepelende thema Grenzen aan de verbeelding? om diverse kwesties te verkennen: of de profeet Mohammed mag worden afgebeeld; of het mogelijk is om theater te maken over de Holocaust; op welke manieren de gebeurtenissen in Srebrenica terug kunnen komen in theater en film; hoe impliciete en expliciete vormen van propaganda werken; en of er wettelijke restricties zouden moeten zijn op wat er überhaupt mag worden  afgebeeld – en zo ja, wie deze zou moeten bepalen.

Bijvoorbeeld het werk van het Nederlandse theatercollectief Hotel Modern: met de indrukwekkende voorstellingen De Grote Oorlog (2001) en Kamp (2005) toont Hotel Modern het potentieel van theater om de verbeelding te prikkelen, terwijl het de grenzen aftast van wat op het toneel kan, zou moeten of mag worden vertoond: de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog en Auschwitz. Hotel Modern bevraagt het onvoorstelbare door live met behulp van schaal modellen beelden en situaties te reconstrueren en het resultaat tegelijkertijd te filmen en te projecteren.

‘Het is alsof ze met hun spel verkennen wat zich daar afgespeeld moet hebben om de beelden te produceren die we zo goed kennen… of we ze nu gezien hebben of niet.’
Maaike Bleeker, Grenzen aan de verbeelding?, inaugurale rede, Theaterwetenschap aan de Universiteit Utrecht

Grenzen aan de verbeelding? is een interdisciplinair project­in­progress dat makers, denkers en de artistiek leiders van de Theaterschool heeft uitgenodigd om als een tijdelijke werkgroep aan dit onderzoek deel te nemen.

Over Maaike Bleker
Maaike Bleeker is dramaturg, publiciste en hoogleraar Theater­ en danswetenschap aan de Universiteit Utrecht. Artikelen van haar hand zijn verschenen in diverse nationale en internationale tijdschriften en in een groot aantal boeken. Als onderdeel van haar Veni­onderzoeksproject (NWO) See Me, Feel Me, Think Me: The Body of Semiotics organiseerde zij in 2006 de conferentie Anatomical Theatre Revisited. Zij is mede­uitgever van Theater Topics. Onlangs verscheen haar boek Anatomy Live: Performance and the Operating Theatre en binnenkort volgt Visuality in the Theatre. The Locus of Looking (2008).

Het Artist In Residence (AIR) programma is een programma van het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling in samenwerking met de verschillende instituten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Resultaten van het AIR-programma worden in- en extern onder de aandacht gebracht door middel van digitale nieuwsbrieven en de jaarlijkse publicatie ON AIR.

Delen