Germaine Acogny

Living Dance, Dancing Life
de Theaterschool 2009-2010

Germaine Acogny, de moeder van de eigentijdse Afrikaanse dans, was Artist in Residence bij de opleiding Docent Dans. Germaine Acogny gaf in september 2009 een serie masterclasses aan docenten en hogerejaarsstudenten van de opleiding. In 2010 volgde haar zoon Patrick Acogny haar op.

Germaine Acogny werkte sinds 1968 aan een eigentijdse benadering van de Afrikaanse dans. Ze werkte intensief samen met Maurice Bejart en was van 1977 tot 1982 directeur van Mudra Afrique in Dakar, Senegal. Ze richtte in 1998 het gezelschap Jant-Bi op en vervolgens het internationale danscentrum Ecole des Sables in Toubab Dialaw, Senegal. Dit centrum is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot het belangrijkste instituut voor de ontwikkeling van professionele dans in Afrika.

De visie en werkwijze van Germaine Acogny hebben studenten inzicht gegeven in de dansprincipes en onderliggende waarden en normen van Afrikaanse én westerse danstechnieken. De techniek van Germaine Acogny kenmerkt zich door het dynamische gebruik van de ruggengraat, een principe dat in de westerse technieken in mindere mate is ontwikkeld. Germaine Acogny maakt, door haar ervaring met de westerse klassieke en moderne dans, de mogelijkheid tot verbinden concreet zichtbaar.

Een eigentijdse docent dans is zich bewust van de culturele achtergrond van dans en de wijze waarop deze in danslessen wordt overgedragen. Intercultureel leren en intercultureel werken is een wezenlijk uitgangspunt voor het opleiden van docenten dans in de huidige samenleving. Een student van de opleiding Docent Dans aan de AHK leerde tijdens de opleiding wat intercultureel leren en werken betekent. De student kreeg inzicht in de wijze waarop cultureel bepaalde waarden en normen in dans worden overgedragen. Van wezenlijk belang is dat studenten de verschillende waarden en normen van culturen konden verbinden en overbruggen.

Jopie de Groot, artistiek leider van de opleiding, had in de periode 2005-2009 de ontwikkeling van een intercultureel beleid en interculturele visie ingezet. Een van de onderdelen was het Artist in Residence-programma in samenwerking met het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling van Nita Liem / Don't Hit Mama (2007 -2008). Het Artist in Residence-programma met Germaine Acogny was een volgende stap in dit proces.

Germaine Acogny gaf een serie masterclasses aan docenten en hogerejaarsstudenten van de opleiding. Daarnaast introduceerde Ciré Beye de studenten in de techniek Germaine Acogny. Acogny werkte tevens gedurende drie dagen met een jaargroep en de vaste docent(en) aan 'transformaties'. Haar residency werd voortgezet met twee vervolgbezoeken van Acogny in januari en juni 2010. Tevens werd het traject door een onderzoeksgroep uit het kernteam en onder leiding van Lot Siebe begeleid.

Het Artist In Residence (AIR) programma is een programma van het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling in samenwerking met de verschillende instituten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Resultaten van het AIR-programma worden in- en extern onder de aandacht gebracht door middel van digitale nieuwsbrieven en de jaarlijkse publicatie ON AIR.

ON AIR

Germaine Acogny in ON AIR 2, 2011
Finding the multiple body, door Funmi Adewole Kruczkowska in ON AIR 4

activiteiten

website over het project.
Bekijk de uitgebreide documentatie op het Youtube kanaal
Ecole des Sables
Onderzoek transculturele danstechniek en dansdidactiek op basis van Germaine en Patrick Acogny door Lot Siebe

Delen