L'Ecole des Sables - Patrick & Germaine Acogny

Van 25 januari tot en met 6 februari 2010 is Patrick Acogny als Artist in Residence verbonden aan de opleiding Docent dans aan de Theaterschool. Zijn residency is een vervolg op het verblijf van zijn moeder Germaine Acogny in september 2009. Tijdens deze periode werd onderzocht op welke wijze de ritmische en dynamische methode van het werken van Germaine en Patrick Acogny / l’Ecole des Sables toegepast konden worden toegepast in het werkveld. Daartoe gaven Patrick Acogny en derdejaarsstudenten Docent dans lessen op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. 

Terugblik
Tijdens de eerste periode van haar Artist in Residence op de AHK laat Germaine Acogny de studenten kennis maken met haar techniek, werkwijze en didactische visie. Ze werkt twee weken dagelijks met een grote groep docenten en studenten. Daarnaast geeft ze iedere dag een les in ‘co-teaching’ met één van de vaste docenten van de opleiding. De sessies zijn voor docenten aanleiding voor bespiegelingen op de eigen werkwijze, methode en opvattingen. Ze  inspireren tot het toepassen van elementen van Germaine Acogny’s werkwijze in de eigen lessen.

ERROR: Content Element with uid "11787" and type "multimedia" has no rendering definition!

Studenten werkten intensief samen met Ciré Beye. Ze maakten kennis met zijn dynamische en ritmische wijze van werken. De intensieve en langdurige trainingssessies maakten studenten bewust van hun fysieke én mentale mogelijkheden. In de tweede week presenteerden ze een spetterende choreografie in de hal van de Theaterschool.

Samenwerking op school
Studenten van de opleiding Docent dans geven sinds 2006 stages op scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Amsterdam Zuidoost. Studenten maken daar kennis met de culturele diversiteit van de stad en het binnenschoolse werkveld. Dans is populair. De culturele diversiteit vraagt om een heroverweging van de werkwijzen en methodieken. 
In het buitenschoolse veld kunnen studenten technische lessen aanbieden. Binnenschools is dit  minder succesvol. Een creatieve wijze van werken sluit beter aan. Er is echter ook een enorme rijkdom aan danstradities en  danslust.  Op welke wijze kun je dit potentieel aanspreken, ontwikkelen en integreren met een creatieve wijze van werken? De wijze van fysiek werken en opwarmen kan een sleutel in dit proces zijn.

In de tweede periode van het Artist in Residence-programma gingen de derdejaarsstudenten samen met Patrick Acogny het werkveld in om dit vraagstuk te onderzoeken.  Patrick droeg zijn ritmische en creatieve wijze van werken aan de studenten over in gezamenlijke lessen met leerlingen uit het voortgezet onderwijs op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. De studenten werkten daar met diverse groepen leerlingen van vmbo-, havo- en vwo-niveau in het kader van de CKV lessen.

De eerste en tweedejaarsstudenten werkten met Saky Tchébé. Ze volgden een programma waarin ze samenwerken met leerlingen van de 5 o’clock class en de afdeling JMD. Saky is afkomstig uit Ivoorkust. Zijn stijl en wijze van werken is sterk verbonden met de  hedendaagse clubdans.

Over Patrick Acogny
Choreograaf en danser Patrick Acogny is geschoold in verschillende danstechnieken: klassiek, jazz, modern en West-Afrikaanse dans. In de jaren negentig werkte hij voornamelijk als danser met Franse en Afrikaanse choreografen. In 1995 werd hij artistiek leider van de Kokuma Dance Theatre, één van belangrijkste zwarte dansgezelschappen van Birmingham. Gedurende zes jaar had hij de leiding over dit Britse gezelschap.

Acogny studeerde in 2002 af in choreografie en drama aan de Middlesex University in London. Na even terug in Frankrijk te zijn geweest, besloot hij zich tijdelijk te vestigen in Groot Brittanië, van waaruit hij internationale workshops organiseerde en amateurlessen gaf. In 2004 behaalde hij een graad in choreografie aan l'Université Paris VIII in Saint Denis.

In 2005 nam hij voor het eerst deel aan workshops op de school (Ecole des Sables) van zijn moeder Germaine Acogny. Tegelijkertijd begon hij zijn doctoraalstudie aan l'Université Paris VIII waarbij hij zich concentreert op de overdracht van Afrikaanse dans in Frankrijk. Rond diezefde tijd ontwikkelde hij samen met Germaine Acongny de productie Waxtaan. In Toulouse nam hij deel aan een conferentie met als onderwerp het poetische aspect van Afrikaanse dans en geeft hij lessen Afrikaanse dans aan studenten van het Centre James Carlès. In 2006 zette Acogny zijn docentschap aan Ecole des Sables voort. Hij trainde jonge Senegalese dansers die de school vertegenwoordigen in het Monaco Dance Forum eind 2006.

Germaine Acogny

Delen