Terry Barrett

No Landscapes
Academie voor Beeldende Vorming 2009-2010

Het bespreken van hedendaagse kunst is geen eenvoudige opgave. Wat moet je overdragen als er weinig bekend is? En hoe moet je het aanpakken? De veelvormigheid van hedendaagse kunst is enorm, de achtergronden zeer divers. Bovendien zijn leermiddelen lang niet altijd een adequate hulp.
Deze problematiek is de reden om in het kader van een Artist in Recidence-programma (AIR) het project No Landcaps te initiëren.

Studenten van de Academie voor Beeldende Vorming, de Reinwardt Academie, de master Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en de Gerrit Rietveld Academie krijgen in januari 2009 les op het gebied van kunstbeschouwing van Terry Barrett, hoogleraar Art Education aan de Ohio State University. Drie hedendaagse kunstenaars, Luna Maurer, Jeroen Kooijmans en Robert Wevers, leveren prikkelend en beschouwelijk materiaal met een politieke visie of sociaal geëngageerde werken, in elk geval No Landscapes. Daarnaast neemt kunstcritica Hanna Hagenaars van Mister Motley Magazine deel aan het onderwijsproject.

De studenten krijgen van Barrett handvatten om deze hedendaagse kunst op een activerende en toegankelijke wijze te bespreken in lessen kunstbeschouwing die zij geven op Amsterdamse scholen en zorginstellingen. Het kijken naar hedendaagse kunst wordt hierbij gestimuleerd en deelnemers die niet vanzelfsprekend met kunst en cultuur in aanraking komen, raken vertrouwd met het denken en schrijven hierover. Zij ontwikkelen vaardigheden in het uitdrukken van eigen ideeën, gevoelens en ervaringen, geven vorm aan hun verbeelding, legden verbanden en leren communiceren door middel van taal.

De verschillende interpretaties, inclusief die van de deelnemende kunstenaars, resulteren in een publicatie. Dit verfrissende leermiddel biedt ondersteuning in het beschouwen van kunst voor studenten en docenten van zowel hoger kunstonderwijs als basis en middelbaar onderwijs. De masterclasses vinden medio januari plaats, de lessen kunstbeschouwing van februari tot en met maart. Het project wordt in de zomer afgesloten met een expositie van het werk van de kunstenaars en teksten van de deelnemers.

Over Terry Barrett
Terry Barrett is een Amerikaanze kunstcriticus en professor kunsteducatie aan de University of North Texas, USA. Hij is ook professor emeritus aan de Ohio State University, met eervollevermelding van de kunstadfeling waar hij de onderscheiding Distinguished Teaching Award for his educational practice.

AIR is een programma van het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling in samenwerking met de verschillende instituten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten / www.air.ahk.nl.
Resultaten van het AIR-programma worden in- en extern onder de aandacht gebracht door middel van het periodiek tijdschrift ON AIR.

archief

Interview met Terry Barrett
No Landscapes, door Melvin Crone, in Kunstzone juni 2009


Delen