Rianne Makkink

Met Rianne Makkink (Studio Makkink & Bey) als Artist in Residence zette de Academie van Bouwkunst in op het onderzoek naar het veranderende productielandschap en het gebruik van duurzaam materialen en verwerkingsprocessen. Makkink daagde de studenten uit om zich in het levend landschap te verdiepen en direct betrokken te raken bij de omgeving.
Een van de programmaonderdelen van Makkink’s residency was de interdisciplinaire zomerworkshop Nuts Noordoostpolder. De studenten opereren als nutsverenigingen: Schoon Water, Energiepad en Compost. Speciaal voor de Flevopolder wijdden zij zich aan het ontwerpen van een waterzuiveringssysteem en een model voor directe compostverwerking. Er werd op ware grootte gewerkt en zoveel mogelijk met de handen. Naast de zomerworkshop gaf Rianne Makkink leiding aan projecten waar studenten ideeën uitwerkten voor innovatieve veestallen, erfinrichting en landschapsinvulling. Dit sluit aan op een vooronderzoek van Studio Makkink & Bey in opdracht van de provincie Utrecht/Lami -hét loket voor de innovatieve ondernemer op het Utrechtse platteland- in samenwerking met CBK Utrecht.

over Rianne Makkink
Makkink (1964) studeerde architectuur aan de TU Delft. In 2001 startte zij met haar partner Jurgen Bey (directeur van het Sandberg Instituut) Studio Makkink & Bey, met een vestiging in Rotterdam en in de Noordoostpolder. Voorbeelden van ontwerpen van Studio Makkink & Bey zijn het interieur voor Balancing Barn in Groot-Brittannië van MVRDV, het ontwerp voor innovatieve veestallen in opdracht van de Provincie Utrecht en het interieur voor Theater de Kunstmin te Dordrecht dat in 2014 wordt opgeleverd.

Rianne Makkink is de opvolger van Jeanne van Heeswijk, Jeroen Kooijmans, het duo Adriaan Beukers en Ed van Hinte, Erik Kessels, Krisztina de Châtel, Luc Deleu en Paul Shepheard.

AIR is een programma van het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling in samenwerking met de verschillende instituten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten / www.air.ahk.nl.
Resultaten van het AIR-programma worden in- en extern onder de aandacht gebracht door middel van het periodiek tijdschrift ON AIR.

Het Artist In Residence (AIR) programma is een programma van het lectoraat Kunstpraktijk en artistieke ontwikkeling in samenwerking met de verschillende instituten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Resultaten van het AIR-programma worden in- en extern onder de aandacht gebracht door middel van digitale nieuwsbrieven en de jaarlijkse publicatie ON AIR.

publicaties

'Het nut van vooruitgang', interview met Rianne Makkink door Nik Berkouwer
'This is the place to make it happen', door Hester van Hasselt in ON AIR 5, december 2012

activiteiten

Capita Selecta 'Women Pioneers' in de Academie van Bouwkunst

Delen