Naar inhoud
 

Eindpresentatie

Films van exact 3:13 minuten

 

Publicatie ME: Seeing is a Creative Act

Meer informatie

Jeroen Musch

Zien is een creatieve daad. Het belang van leren kijken is binnen de disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur zo groot dat de Academie van Bouwkunst de fotograaf Jeroen Musch (1964) heeft uitgenodigd als Artist in Residence in het studiejaar 2016-2017.

Musch is opgeleid aan de Rietveld Academie, woont in Rotterdam en werkt internationaal. Een begenadigd fotograaf die zijn sporen op verschillende vlakken in de fotografie heeft verdiend. Als Artist in Residence (AIR) wordt van hem gevraagd met zijn artistiek onderzoek het onderwijs te inspireren en een nieuwe impuls te geven. Hij ging hiermee van start tijdens de jaarlijkse Winter School, een twee weken durend project in januari waarin studenten van alle disciplines (architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur) vertegenwoordigd zijn.

Winter school

Het onderzoeksgebied van de Winter School is het voormalige Marine Etablissement (‘het Marineterrein’) in Amsterdam. Een plek die tot voor kort zowel een blinde vlek op de kaart van Amsterdam als een ontbrekende schakel in het collectief geheugen van de bewoners van deze stad is geweest. Een plek die niet gezien werd maar er toch was. Nu zijn de poorten opengezet en is er een brug gemaakt naar het eiland van ongeveer 14 hectare aan het Oosterdok.

Welke betekenis kan deze plek voor de stad krijgen? Daarover nadenken en dromen, dat schetsen en in beelden vangen vraagt om onderzoek vooraf. Wat treffen we aan nu de muren zijn geslecht, wat zien we? Hoe verloopt het proces van het exploreren van ‘nieuw land’? Hoe gebruiken mensen deze nieuwe openbare ruimte? Van de studenten werd gevraagd de tijd en ruimte te ervaren door de sensoren van een fotograaf. Te kijken, te waarderen, te ontvangen en vast te leggen wat van waarde is of in de toekomst van waarde zou kunnen zijn.

Jeroen Musch wilde de studenten iets van de gevoeligheid van een fotograaf leren. ‘Alle architecten hebben goede ogen, een goede blik. Maar ik wil dat ze leren om onbevangen te kijken, zonder voorgegeven programma. Wees open en durf je strategie aan te passen. Alleen zo kun je het “wonder” ontvangen.’

Jury en prijsuitreiking

Tijdens de Winter School werkten studenten aan films van 3:13 minuten. Alle inzendingen werden beoordeeld door een jury, bestaande uit Liesbeth Jansen (directeur Projectbureau Marineterrein), Madeleine Maaskant (directeur Academie van Bouwkunst), Jeroen Musch (AIR), Arjan Klok, Jan-Richard Kikkert en Maike van Stiphout, respectievelijk hoofden van de masters Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur van de Academie van Bouwkunst. De onderstaande publicatie 'Me: Seeing is a Creative Act' biedt een overzicht van de 3:13-minuten-films die door de studenten tijdens dit project zijn gemaakt.

Publicatie 'ME: Seeing is a Creative Act'

Delen
 

Eindpresentatie

Films van exact 3:13 minuten

 

Publicatie ME: Seeing is a Creative Act

Meer informatie