Naar inhoud
 

Projectsite Archaeologies of Memory

 

Publicatie The Walking Seminar

Meer informatie

 

Publicatie The Walking Seminar: Amsterdam Artis Zoo

Meer informatie

Nick Shepherd

Sinds 9 maart 2017 is Professor Nick Shepherd als Artist in Residence (AIR) verbonden aan de Reinwardt Academie met zijn project The Walking Residency.

Door te wandelen, stelt hij de studenten en docenten in staat om voor de hand liggende, verborgen en vergeten inzichten, plekken, identiteiten, verhalen, klimaat, natuur, mens en dier met elkaar te verbinden. Het centrale idee in zijn project is de visie dat zowel het lichaam, het landschap als de performance als een archief kunnen fungeren. De focus ligt op drie onderzoeksrichtingen:

  • Het brandpunt tussen conventionele scholing en vormen van artistiek onderzoek als ook praktijkonderzoeken. Hoe betrekken we de verbeelding, het verlangen, onze creativiteit, ons lichaam en het affectieve zelf in het proces van het conventionele wetenschappelijke werk?

  • Wandelen als methodiek om landschappen en geschiedenissen aan elkaar te koppelen. Wat zou het betekenen als we de conventionele grenzen tussen lichaam en geest weten te doorbreken, wat als we onderwerpen als ratio en emotie, hoofd en hart, onderwerp en object, werken en spelen aan elkaar gelijkschakelen?

  • De herhaling van tijd, materialiteit en herinnering. Gevangen in lineaire tijdsbeperkingen hebben we moeite om te denken aan de gelijktijdigheid van het verleden in het heden en het gewicht van onze verantwoordelijkheden ten aanzien van toekomstige generaties.

Winter School in samenwerking met ARTIS

In samenwerking met dierentuin ARTIS vindt van 8 tot en met 12 januari 2018 de eerste Winter School aan de Reinwardt Academie plaats. Studenten van de Master of Museology bestuderen onder leiding van Artist in Residence Nick Shepherd de rol van dierentuinen in het huidige tijdperk van het Antropoceen.

In een tijdsgewricht waarin de aarde en haar ecosystemen vooral onder invloed staan van menselijke invloeden, is het interessant te kijken naar de rol en positie van dierentuinen. Hoe reageren deze op de uitdagingen van biodiversiteit en klimaatverandering? Hoe zou een dierentuin in het Antropoceen eruit moeten zien?,In deze Winter School onderzoeken studenten van de Master of Museology hoe we dierentuinen, en in het bijzonder ARTIS, moeten begrijpen. Ze bestuderen bijvoorbeeld hoe biologie, natuurkunde, kolonialisme en de kunsten gerepresenteerd worden. Ze beantwoorden hierbij vragen als: Wat zijn de onderlinge relaties tussen de verschillende dierensoorten, maar ook tussen dieren, planten, het park en de bezoekers (kinderen en volwassenen)? Welke ontmoetingen tussen mensen en dieren vinden er plaats? Wat betekent het om de dierentuin te dekoloniseren? Hoe ervaren we de dierentuin als we al onze zintuigen gebruiken? Wat is de plaats van de dierentuin in de stad?

De Winter School staat onder leiding van de Zuid-Afrikaanse archeoloog Nick Shepherd, die dit jaar als Artist in Residence verbonden is aan de Reinwardt Academie. Shepherd, universitair docent archeologie en erfgoedstudies in Aarhus (Denemarken) staat bekend om zijn publicaties over archeologie versus maatschappij in Afrika, de publieke geschiedenis, het collectief geheugen, herinnering en erfgoed. Tijdens de Winter School wordt hij terzijde gestaan door de Zuid Afrikaanse danskunstenaar Nicola Visser. 

Biografie

Nick Shepherd is universitair docent in archeologie en erfgoed studies aan de Universiteit van Aarhus in Denemarken. Tot voor kort doceerde hij African Studies en Archeologie aan de Universiteit van Kaapstad. Daarnaast was Shepherd oprichter van het tijdschrift Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congress en in 2004-2005 was hij gevestigd aan de Harvard University als een Mandela Fellow.

Hij staat bekend om zijn publicaties over archeologie versus maatschappij in Afrika, de publieke geschiedenis en het geheugen en erfgoed. Recente publicaties zijn onder andere: Arqueología y decolonialidad (Archaeology and Decoloniality, 2016). Shepherd was tevens promotor van Christian Ernsten, docent Erfgoedtheorie aan de Reinwardt Academie, gepromoveerd aan de Universiteit van Kaapstad.

NRC

Nick Shepherd en Christian Ernsten schreven samen een kritische recensie in het NRC over de tentoonstelling Goede Hoop in het Rijksmuseum. Lees ook de reactie van journalist Gretha Pama op dit artikel.

Delen
 

Projectsite Archaeologies of Memory

 

Publicatie The Walking Seminar

Meer informatie

 

Publicatie The Walking Seminar: Amsterdam Artis Zoo

Meer informatie