Building Conversation

De Academie van Bouwkunst heeft het collectief Building Conversation, ontstaan op initiatief van theatermaker Lotte van den Berg en beeldend kunstenaar Daan 't Sas, uitgenodigd als Artist in Residence voor het studiejaar 2019-2020. Dit collectief zal onder andere de Winter School 2020 van de Academie van Bouwkunst cureren.

De Artist in Residence gaat tijdens de Winter School 2020 aan het werk met de eerste en tweedejaars Architectuur, Stedenbouw en Landschapsarchitectuur studenten van de Academie van Bouwkunst. De studenten doen interdisciplinair en interactief mee aan een aantal door Building Conversation ontwikkelde performatieve gesprekken op verschillende locaties in het centrum van Amsterdam. Ze reflecteren met elkaar op hun persoonlijke ervaringen en ze spreken aan de hand hiervan over de relatie tussen ruimte en gesprek en over het gesprek als ruimte tussen mensen.

Tijdens de Winter School leren de studenten interdisciplinair en in teamverband te werken aan een opgave die de randen van de drie vakgebieden opzoekt, dan wel overschrijdt, en er daarmee voor zorgt dat de eigen horizon van de ontwerper wordt vergroot. Studenten aan de Academie van Bouwkunst werken in een bredere sociaal-culturele context. Daarom zijn het trainen van intuïtie en het in beperkte tijd omzetten van een idee naar een geïnspireerd product belangrijke leerdoelen van de Winter School.

Markus Appenzeller, hoofd Stedenbouw, over zijn keuze voor deze Artist in Residence:

“Een opleiding in architectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouw is traditioneel gericht op het doorgronden van ruimtelijke vraagstukken. Het overgrote deel van onze werktuigen zijn er daarom op gericht om ruimte, ruimtelijke relaties en het gebruik van ruimte op verschillende manieren te tonen. Beginnend in de jaren zestig, maar in de afgelopen jaren met een ongekende dynamiek, zien wij de drie vakken in rap tempo veranderen: om met de steeds complexere leefomgevingen, de uitdagingen uit de maatschappij en de klimaatverandering om te kunnen gaan, worden de drie ontwerpdisciplines steeds breder en worden bepaalde vaardigheden en kennisgebieden essentieel, die vroeger geen of maar een heel kleine rol speelden.

Vooraan in de reeks van nieuwe expertise staat communicatie – het kunnen uitleggen, het begrijpen van boodschappen, het lezen van gesprekken en het kunnen ontwikkelen van verhaallijnen. Verbale communicatie is dan ook werken met tools uit andere vakken en het vergaren van kennis in een discipline die bepaald niet ruimtelijk is. Voor veel studenten die vaak beelddenkers zijn is dat een moeilijke klus – maar een kennisgebied, dat in de toekomst essentieel voor architectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouw gaat zijn. Wij willen dat onze studenten hierop voorbereid zijn en ook op dit gebied in de breedte kunnen excelleren. Daarom hebben wij ervoor gekozen verbale communicatie het onderwerp van de volgende editie van de Winter School te maken.

Door Building Conversation aan te trekken is het ons gelukt ruimte en communicatie te verbinden en zo ook directe links te leggen tussen onze disciplines en de nieuwe ervaringen die onze studenten ongetwijfeld op gaan doen om uiteindelijk betere ontwerpers te worden. Ontwerpers, die wat ze bedenken en ontwikkelen niet alleen met pen en potlood, maar ook met woorden vorm kunnen geven.”

Dit is de 15e Artist in Residence die de Academie van Bouwkunst in het kader van het Artist in Residence programma van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten mag ontvangen. In de afgelopen jaren zijn er al veel verrassende en spraakmakende projecten en lezingen gerealiseerd onder leiding van Artists in Residence, zoals kunstenaar en architect Alexander Brodsky, kunstenaar en architect Sarah van Sonsbeeck, beeldend kunstenaar en filmregisseur Gabriel Lester en fotograaf Jeroen Musch. Luc Deleu was in het studiejaar 2004-2005 de eerste Artist in Residence bij de Academie van Bouwkunst.

Delen