Het afwezige monument

Van 25 november 2021 tot en met 27 januari 2022 organiseerde de Reinwardt Academie het AHK-brede keuzevak Het afwezige monument, een reeks van colleges en workshops over de vormgeving van herinnering in de openbare ruimte. Kunstenaars, ontwerpers, erfgoedprofessionals en collectieven gingen met studenten in gesprek over de afwezigheid van een monument voor Surinaamse verzetsstrijders op de Knowledge Mile en begeleidden hen in het maken van een conceptontwerp voor een monument.

Dit interdisciplinaire keuzevak had als doel inzicht te geven in de discussie rondom de maatschappelijke vraag ‘Wie bepaalt wie er herdacht mag worden, waar en hoe?’ Relatief veel Surinamers in Nederland waren actief in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toch wordt in het centrum van Amsterdam op geen enkele manier verwezen naar de rol van deze verzetsstrijders.

In dit keuzevak werden studenten van alle disciplines binnen de AHK uitgenodigd om na te denken over deze discussie en een conceptontwerp te maken voor een permanent monument.

De sprekers
Kunstenaar Jikke van Loon vertelde over het door haar ontworpen monument van Anton de Kom in Amsterdam-Zuidoost. Mitchell Esajas van The Black Archives ging in op de geschiedenis van Surinaamse verzetsstrijders. Cecilia Hendrikx van Pink Pony Express begeleidde de studenten bij het vormgeven van een conceptontwerp. Onias Landveld onderzocht samen met de studenten spoken word als vorm van herdenken. Alvin Williams, docent bij de Academie voor Theater en Dans en lid kernteam van de Nationale Herdenking 4 mei, sprak over performances en herdenkingen. Theatermaker Toni Blackwell ging in gesprek over de rol van theater als brug tussen kunst en maatschappij.

Delen