Who the incl**** do you think you are?

Het AHK-brede keuzevak Who the incl**** do you think you are? ontstond tijdens de golvende activistische beweging in 2020. Na de moord op George Floyd waren er vele demonstraties die aandacht vroegen voor racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten. Maar ook in Nederland werd er volop gedemonstreerd. Met als gevolg dat  aandacht voor anti-racisme door het hele land resoneerde. In zowel de politiek, media, bedrijfswereld als het onderwijs werd racisme, inclusie en kansengelijkheid onderwerp van gesprek. Zo ook binnen de AHK.

Nathalie Roos en Wieke Teselink, beiden docent aan de Breitner Academie, namen het initiatief voor een keuzevak over diversiteit en inclusie. Het vak bestaat uit een lezingenreeks waarvoor zij kunstenaars, ontwerpers en collectieven uitnodigen om vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp inclusie te bespreken.
Verhalen, onderzoek en thema’s die veelal onderbelicht blijven, ook in het huidige curriculum. Met als doel inzicht te geven in het bestaan van meerdere perspectieven op maatschappelijke kwesties en het belang deze perspectieven te respecteren. De gastsprekers zetten vraagtekens bij culturele diversiteit,  genderidentiteit, sociale stempels, vooroordelen en onze relatie met de natuur. Zij doen onderzoek en stellen kritische vragen in hun werk. In elke lezing namen twee gastsprekers de studenten mee in hun onderzoek en werk.

Delen