BEZITTEN EN BEGRIJPEN

Het Reinwardt AIR-programma zoekt naar antwoorden op de uitdagingen van een snel veranderende wereld. Hoe kunnen we de relatie tussen het menselijke en het niet-menselijke begrijpen in het licht van de klimaatcrisis? Hoe kunnen de traumatische draden van koloniale/imperiale uitbuiting worden ontrafeld, en welke gevolgen heeft dit voor ons concept van eigendom en erfenissen? Welke rol speelt technologie in dit alles? Erfgoeddeskundigen en erfgoedperspectieven hebben een rol te spelen bij het beantwoorden van deze vragen.

Dit jaar hebben we het geluk om meerdere kunstenaars te verwelkomen: drie AIR's zullen ons vergezellen voor een reeks masterclasses, gastlessen en andersoortige uitwisselingen. Zij zullen met hun onderzoeksvragen in gesprek gaan in en met de Reinwardt Academie van oktober 2022 tot en met maart 2023. Deze editie zijn er voor het eerst drie AIR's, omwille van het thema 'bezitten en begrijpen'. Gezien de verschillende interpretaties en perspectieven die op dit thema van toepassing zijn, zijn deze AIR’s uitgenodigd op basis van hun uiteenlopende creatieve vaardigheden en visies. Zo ontstaat er ruimte om de ambiguïteit tussen de verschillende noties van bezitten en begrijpen te verkennen.

De Reinwardt Academie is trots om de Artists In Residence van deze editie aan te kondigen: Eline Jongsma en Kel O'Neill - gezamenlijk en professioneel bekend als Jongsma & O'Neill; wetenschapper en natuurhistoricus Marc Argeloo; en Cecilia Hendrikx, architectonisch ontwerper en mede-oprichter van het collectief Pink Pony Express.

Jongsma & O'Neill vormen samen een filmduo dat bekend staat om creatieve vertelmethoden en nauwgezette aandacht voor de verborgen details in genealogische en historische lijnen. Het duo laat zien hoe de naschokken van dergelijke details door de tijd en over generaties heen echoën. Hun 'ware verhalen verteld op onverwachte manieren' zie je terug in de PBS-documentaireserie Empire, een vierjarig documentaireproject dat je kunt tegenkomen als video-installatie, interactieve website of als boek. Een ander voorbeeld hiervan is His Name is My Name, een visuele ervaring die een combinatie is van augmented reality, verbluffende animatie en de inzet van een detective om de waarheid te vinden over een familiegeschiedenis.

Wetenschapper en auteur Marc Argeloo is eveneens geïnteresseerd in het onthullen van een ander soort waarheid binnen een historisch verleden. Met een achtergrond in de natuurwetenschappen draait het werk van Argeloo om het idee van het 'shifting baseline syndrome', het idee dat ons beeld van een rijke biodiversiteit iedere generatie beperkter is, ofwel een geleidelijke verandering van de norm. In een ander project legt hij de nadruk op de benarde toestand van paradijsvogels, verweven als ze zijn met imperiale/koloniale erfenissen. Hiermee situeert Argeloo kwesties van niet-menselijke wezens in de exploitatieve processen van de menselijke geschiedenis.

Cecilia Hendrikx' Pink Pony Express onderzoekt sociaal-politieke fenomenen door middel van onderzoek en installaties in de (openbare) ruimte. Pink Pony Express hanteert een unieke benadering van het idee van eigenaarschap, waarbij ze via hun werk teruggeven wat ze in de eerste plaats nooit bezaten. Tijdens deze residentie zal Hendrikx vertrekken vanuit een lichtere, meer intuïtieve positie - door de gelegenheid aan te grijpen om oppervlakkigheid voorop te stellen. Dit is een bewuste afwijking van de complexe onderwerpen die haar werk gewoonlijk inspireren en die alomtegenwoordig in het huidige sociale en culturele debat. Ze zal vrijelijk putten uit architecturale elementen, de natuur, schaalmodellen en tafelstukken om haar vragen over eigendom en - meer provocerend - over stelen vorm te geven.

Delen