ME: Seeing is a Creative Act

Jeroen Musch, Arjan Klok (2017)

Zien is een creatieve daad. Het belang van leren kijken is binnen de disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur zo groot dat de wens is ontstaan om een fotograaf uit te nodigen voor een Artist in Residency bij de Academie van Bouwkunst. Hiervoor is Jeroen Musch (1964) uitgenodigd. Jeroen is opgeleid aan de Rietveld Academie, woont in Rotterdam en werkt internationaal. Een begenadigd fotograaf die zijn sporen op verschillende vlakken in de fotografie heeft verdiend.

Het onderzoeksgebied van de Winter School is het voormalige Marine Etablissement (‘het Marineterrein’) in Amsterdam. Welke betekenis kan deze plek voor de stad krijgen? Daarover nadenken en dromen, dat schetsen en in beelden vangen vraagt om onderzoek vooraf. Wat treffen we aan nu de muren zijn geslecht, wat zien we? Hoe verloopt het proces van het exploreren van ‘nieuw land’? Hoe gebruiken mensen deze nieuwe openbare ruimte? Van de studenten wordt gevraagd de tijd en ruimte te ervaren door de sensoren van een fotograaf. Te kijken, te waarderen, te ontvangen en vast te leggen wat van waarde is of in de toekomst van waarde zou kunnen zijn.

In deze uitgave een impressie van het werk dat de studenten maakten op het Marine Etablissement (‘het Marineterrein’) in Amsterdam.

Delen