ON AIR 2014

ON AIR verschijnt een keer per jaar om verslag te doen over de gastkunstenaars van het Artist in Residence programma aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het thema van deze eerste jaarlijkse uitgave is Skills of the 21st century en staat in het teken van een nieuwe tijd die zichtbaar wordt in de kunsten, het onderwijs en de samenleving. En waar beroepen fundamenteel in omwenteling zijn. 

We besteden aandacht aan de praktijk van proceskunstenaar Martijn Engelbregt, die verbanden legt met sectoren buiten de kunst. Aan Franz Rodenkirchen’s affiniteit met ‘slow cinema’ als verzet tegen snelle cultuur. Cultuurdenker Michiel Schwarz constateert een ‘ware cultuuromslag’ waarin nieuwe kwaliteiten als delen, verbondenheid, duurzaamheid en menselijke maat centraal staan. En studenten en docenten van de Theaterschool delen hun ervaringen van het samenwerkingsproject met Ugo Dehaes, waarin zij in aanraking kwamen met een andere discipline. Jappe Groenendijk beschrijft hoe kunsteducatie als sleutel dient voor vaardigheden van burgers en scholieren van de 21ste eeuw aan de hand van de residency van kunstenaarscollectief Authentic Boys.

Wij hopen met ON AIR niet alleen de nieuwste ontwikkelingen rondom het AIR programma met een grotere gemeenschap te kunnen delen, maar ook een bijdrage te kunnen leveren aan relevante discussies in het kunstonderwijs en in het veld.

ON AIR is op aanvraag verkrijgbaar via: air@ahk.nl

Delen