Naar inhoud
 

Nieuwsbrief

 

Instagram

 

Linkedin

CASE (Centre for Arts & Sciences Education) is een nieuwe discipline overstijgende samenwerking van zeven hogescholen en een ROC. Wij richten ons op praktijkgericht onderzoek naar onderwijsvernieuwing en maatschappelijke innovatie. In CASE bundelen we kennis en ervaring uit het werkveld en het onderwijs in praktijkgericht onderzoek.

Onderzoeksthema's

Het onderzoek loopt via twee thema’s: ‘Onderwijs op het snijvlak van Kunst, Wetenschap en Technologie’ en ‘Sociaal engagement’. We voeren het onderzoek uit in nauwe samenwerking met professionals uit het werkveld. De OKWT-onderzoeksopbrengsten zijn daardoor relevant voor professionals uit het funderend en beroepsonderwijs, onderwijsontwikkelaars en de culturele sector. Ons hoofdkwartier vind je in het AHK LearningLab op het Marineterrein Amsterdam.

Onderwijs op het snijvlak van Kunst, Wetenschap en Technologie
Voor het thema ‘Onderwijs op het snijvlak van Kunst, Wetenschap en Technologie’ zijn de interdisciplinaire praktijken van kunstenaars en wetenschappers een belangrijke inspiratiebron. Zij laten ons het belang en de meerwaarde van vakoverstijgend onderwijs zien. Vakoverstijgend onderwijs is bijvoorbeeld relevant voor zogenaamde ‘wicked problems’, complexe vraagstukken die om een interdisciplinaire aanpak vragen. Dit thema is een voortzetting van de onderzoeksagenda’s van het Lectorenplatform OKWT.

Sociaal Engagement
‘Sociaal engagement’ is het tweede thema waar we onderzoek naar doen in CASE. Denk aan inclusieve kunsteducatie, kunstonderwijs als burgerschapsonderwijs en sociaal-ecologische vraagstukken. Hoe zorgen we bijvoorbeeld dat meer groepen gelijkwaardig kunnen participeren in kunst en cultuur(onderwijs)? Dit thema verdiepen we de komende periode verder met het werkveld.

Delen
 

Nieuwsbrief

 

Instagram

 

Linkedin