Naar inhoud
 

Podcast: Kunst als Katalysator

Onderwijs, Activisme, en Burgerschap met Nathalie Roos by Framer Framed

Dealing with the real stuff

In september 2022 zijn we van start gegaan met het project Dealing with the real stuff, geïnitieerd door docent/onderzoeker Nathalie Roos, in samenwerking met docenten van de opleidingen Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (Breitner Academie, AHK) en Leraar Maatschappijleer (HvA) én platform voor kunst en cultuur Framer Framed.

Kunst, activisme en burgerschap

Het 3-jaar durende project onderzoekt en ontwikkelt een pedagogische benadering voor kunst als burgerschapsonderwijs, gebaseerd op de praktijken van hedendaagse activistische kunstenaars. Dit vertaalt zich in de vorm van een interdisciplinaire minor voor studenten van beide opleidingen en een parallel onderzoek naar kunst, activisme en burgerschap.

Aanleiding

De aanleiding voor dit project is tweeledig. Enerzijds blijkt dat VO-scholen worstelen met het aanbieden van burgerschapsonderwijs. Anderzijds leren studenten van de Breitner Academie, zijnde docenten in opleiding, niet of nauwelijks hoe zij kritisch burgerschap en sociaal engagement bij leerlingen kunnen stimuleren, terwijl hedendaagse artistieke en maatschappelijke ontwikkelingen hiertoe uitnodigen. Denk bijvoorbeeld aan de focus op sociaal engagement in de kunsten en het toegenomen activisme. Tegelijkertijd zijn studenten van de Hogeschool van Amsterdam, zijnde leraren Maatschappijleer in opleiding, nog nauwelijks bekend met de manier waarop activistische kunstpraktijken ingezet kunnen worden als tool om maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar te maken.Ook is er weinig ruimte voor interdisciplinariteit. Een minor over kunst, activisme en burgerschap biedt mogelijkheden voor vakoverstijgend onderwijs, gerelateerd aan actuele, maatschappelijke ontwikkelingen, waarin studenten van verschillende opleidingen kritisch burgerschap en sociaal engagement ervaren en leren hoe zij dit op interdisciplinaire wijze kunnen vertalen naar de onderwijspraktijk.

Activiteiten

  • Het implementeren en doorontwikkelen van de interdisciplinaire minor Free Spaces and Non-profit Gold over kunst, activisme en burgerschap, ontworpen door docenten van de Breitner Academie (AHK) en lerarenopleiding Maatschappijleer (HvA), in samenwerking met Framer Framed. In de minor maken studenten kennis met theorieën over kunst, activisme, burgerschap en educatie en leren zij de activistische kunstpraktijk kennen en ervaren in workshops van activistische kunstenaars/kunstcollectieven als Tools for Action, Questions Collective en Domenique Himmelsbach-de Vries. Daarnaast ontwerpen studenten van beide opleidingen een educatieve interventie met en voor (VMBO) leerlingen om hen te inspireren voor kritisch burgerschap en sociaal engagement, geïnspireerd door en gebaseerd op activistische kunstpraktijken.
  • Een parallel onderzoek naar de hybride ruimte tussen kunst, activisme en burgerschap, met als uitgangspunt de vraag welke (artistieke) strategieën activistische kunstenaars inzetten om actuele maatschappelijke vraagstukken te adresseren, welke waarden hieraan ten grondslag liggen en hoe deze (artistieke) strategieën en waarden vertaald kunnen worden naar een model voor interdisciplinair onderwijs voor docenten in opleiding.
  • Een publicatie waarin de resultaten van het project en tools worden gepresenteerd, ter inspiratie voor vakoverstijgend kunst- en burgerschapsonderwijs.
  • Een symposium waarin de resultaten van het project breed gedeeld worden (i.s.m. AHK, HvA, Framer Framed, andere Nederlandse/internationale (kunst) onderwijsinstellingen, middelbare scholen).

Over Nathalie Roos

Nathalie Roos is opgeleid als docent Beeldende Kunst en Vormgeving (AHK) en cultureel antropoloog (UvA). In 2013 heeft ze de interdisciplinaire master Kunsteducatie aan de AHK afgerond. Nathalie werkte op een atelier voor dak- en thuisloze kunstenaars en als projectmedewerker educatie bij BAK basis voor actuele kunst. Tijdens haar studie aan de master Kunsteducatie deed ze onderzoek naar de waarde van de culturele antropologie voor het hedendaagse kunstonderwijs. Daarnaast zette ze met haar stichting EMIC kunsteducatieve projecten op, waarbinnen verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren en dak- en thuislozen) met elkaar samenwerkten rondom actuele maatschappelijke vraagstukken en hedendaagse kunst. Voor het lectoraat kunsteducatie (AHK) deed zij onderzoek naar kunst, activisme, burgerschap en educatie; Dealing with the real stuff. Vakoverstijgend burgerschapsonderwijs door de integratie van de vakken CKV en maatschappijleer.

Sinds 2017 werkt Nathalie als docent onderzoek en educatief ontwerp op de Breitner Academie en werkt zij aan haar PhD The Teacher as  Activist/Artist (Erasmus Universiteit/Lectoraat Kunsteducatie AHK).

Delen
 

Podcast: Kunst als Katalysator

Onderwijs, Activisme, en Burgerschap met Nathalie Roos by Framer Framed