Naar inhoud
 

Meespelen! Oproep tot deelname

Wil jij ook bijdragen aan dit betekenisvolle project?

Meespelen!

Meespelen! is een verkennend ontwerponderzoek naar de didactiek voor innovatieve muziekinstrumenten die muziekbeoefening mogelijk maken voor leerlingen met een beperking.

Een didactiek voor drie instrumenten

Creatieve changemaker My Breath My Music(die aangepaste muziekinstrumenten ontwikkelt voor mensen met een beperking) en maatschappelijke changemaker Het Leerorkest (die zich inzet voor kansengelijkheid in muziekeducatie) hebben het lectoraat Kunsteducatie (AHK) en het lectoraat Performing Arts Medicine (Codarts) gevraagd om onderzoek te doen naar een passende didactiek voor drie aangepaste muziekinstrumenten van My Breath My Music: de Magic Flute, de Adaptive Travel Sax en de Adapted Acoustic Guitar voor één hand.

Voor elk van deze drie instrumenten wordt, op basis van de praktijkkennis van een kleine groep pionier-muziekdocenten uit het speciaal onderwijs die lesgeven op deze innovatieve instrumenten, een specifieke didactische handleiding ontwikkeld en getest door andere muziekdocenten uit het speciaal onderwijs.

Muziekeducatieve Labs

Testen gebeurt in een serie Muziekeducatieve Labs; fysieke experimenteeromgevingen die voor dit onderzoek worden ingericht in samenwerking met Méér Muziek in de Klas. De onderzoekers verwerken de bevindingen uit de Labs en ontwikkelen de handleidingen iteratief door. De definitieve didactische handleidingen worden, met bijbehorende instructiefilmpjes online gepubliceerd op de website https://www.orkestindeklas.nl/ (beheer: Het Leerorkest).

Over het onderzoeksproject Meespelen!

Meespelen! zorgt ervoor dat meer mensen met een beperking kunnen meedoen in de samenleving; het zet muziekdocenten uit het speciaal onderwijs in hun kracht, draagt bij aan het vergroten van het draagvlak en de inzetbaarheid van aangepaste instrumenten, aan het verrijken van het muzikale aanbod in het speciaal onderwijs en daarmee op lange termijn aan inclusieve muziekeducatie, meer kansengelijkheid in het onderwijs, cultuurparticipatie en welzijn van leerlingen met een beperking. 
 
Het project wordt vanuit de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten gecoördineerd door CASE (Centre for Arts & Sciences Education) en inhoudelijk geleid door Lectoraat Kunsteducatie (AHK). Partners: My Breath My Music,Het Leerorkest, Méér Muziek in de Klas, lectoraat Performing Arts Medicine (Codarts). 

Delen
 

Meespelen! Oproep tot deelname

Wil jij ook bijdragen aan dit betekenisvolle project?