Naar inhoud
 

Open Call for Arts❤️Sciences Workshop Proposals

Indienen doe je hier! Vóór donderdag 3 oktober 2024

Open Call for Workshop Proposals

Heb jij een hart️ voor vakoverstijgend onderwijs en een inspirerend idee voor een Arts❤️Sciences workshop of experiment? Wil je deze testen of delen met onderwijsexperts en –peers? Dan zien we jouw Workshop Proposal graag tegemoet voor het symposium Arts❤️Sciences: Vakoverstijgend Onderwijs voor de Toekomst!   

For English.

Vakoverstijgend onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie

Complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals kunstmatige intelligentie, digitalisering, demografische veranderingen en klimaatverandering vragen om gecombineerde kennis vanuit verschillende kennisdomeinen. Door deze ‘wicked’ vraagstukken neemt de vraag naar vakoverstijgend onderwijs toe. Arts❤️Sciences, vernieuwend onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie in de samenleving (internationaal wordt er vaak gerefereerd aan STEAM), biedt handvatten om tot vakoverstijgende manieren van leren en probleem oplossen te komen. In de onderwijspraktijk ontbreekt het echter vaak nog aan structurele inbedding in het curriculum. In het funderend onderwijs ligt de nadruk voornamelijk op basisvaardigheden, die vaak tegenover vakoverstijgende vaardigheden als kritisch denken worden geplaatst. Maar klopt deze aanname wel? Is Arts❤️Sciences niet een essentieel element voor de ontwikkeling van basisvaardigheden? Het hoger onderwijs richt zich veelal op discipline specifieke competenties. Worden studenten hiermee voldoende voorbereid op een toekomst waarin ontwikkelingen, zoals AI, steeds meer bepalend zijn? Arts❤️Sciences kan een nieuwe kijk bieden op de kunsten en de positie van de kunstenaars en nieuwe perspectieven opleveren voor professionals, onderzoekers, onderwijsvernieuwers uit verschillende vakgebieden, zoals technologie, wetenschap en het sociale domein. Centraal bij dit symposium staat dan ook de vraag hoe er door de lens van Arts❤️Sciences invulling gegeven kan worden aan zowel de ontwikkeling van basisvaardigheden als toekomstgerichte vakoverstijgende vaardigheden. 

Symposium Arts❤️Sciences: Vakoverstijgend Onderwijs voor de Toekomst

Tijdens het symposium Arts❤️Sciences: Vakoverstijgend Onderwijs voor de Toekomst delen experts hun kennis en onderzoek op het gebied van vakoverstijgend onderwijs waarbij de interdisciplinaire praktijken van kunstenaars als een inspiratiebron voor de vernieuwing van het funderend en hoger onderwijs worden beschouwd. Naast lezingen en presentaties biedt het symposium ruimte voor workshops rondom actuele ontwikkelingen in vakoverstijgend onderwijs waarbij ArtsSciences de aanjager is. 

Indienen workshop

Ben jij docent, onderzoeker of student? Heb je een hart voor ArtSciences-onderwijs en ideeën voor een workshop of experiment waarbij ArtsSciences een impuls geeft aan:

  • basisvaardigheden (digitale geletterdheid, burgerschap, taal en rekenen),
  • de kunsten (zowel kunsteducatie als kunstdisciplines),
  • bètavakken en/of gammawetenschappen? 

Vul dan dit formulier in!  vóór donderdag 3 oktober 2024. Je kunt ook een gezamenlijk workshop-idee (samen met collega's) indienen. 

Workshop voorwaarden en criteria

Wanneer: tijdens het symposium Arts❤️Sciences: Vakoverstijgend Onderwijs voor de Toekomst (donderdagmiddag 6 februari 2025, tijdstip n.t.b.) 
Waar: locatie n.t.b.  
Aantal deelnemers: minimaal 15 deelnemers 
Duur: 1,5 uur  
Onkostenvergoeding: aanwezig 
Techniek: we gaan ervanuit dat je de techniek zelf verzorgt 
De workshop:   
-is laagdrempelig en toegankelijk voor een breed publiek van onderwijsprofessionals  
-heeft betrekking op de verbinding tussen de domeinen kunst, wetenschap, technologie en gamma  
-is gericht op po, vo, so, mbo, hbo, en/of wo  
-onderzoekt, bevraagt, innoveert en/of inspireert  
Deadline:  vóór donderdag 3 oktober 2024; voor 15 oktober 2024 ontvang je een reactie 

Organisatie

Arts❤️Sciences: Vakoverstijgend Onderwijs voor de Toekomst wordt georganiseerd door Lectorenplatform OKWT in samenwerking met CASE (Centre for Arts & Sciences Education), Vereniging CultuurProfielscholen. Met dank aan Regieorgaan SIA en Impuls Open Leermateriaal (IOL). 

Vragen over deze Open Call? Mail naar Charlotte Bijl, CASE-projectmanager.

Delen
 

Open Call for Arts❤️Sciences Workshop Proposals

Indienen doe je hier! Vóór donderdag 3 oktober 2024