Partners

Het CoE Arts & Education is een samenwerking van de AHK, AKV|St. Joost / Avans Hogeschool, Codarts, iPabo, HvA, HKU en ROCvA. Door deze samenwerking wordt lokaal en regionaal praktijkgericht onderzoek gebundeld. De opleidingspartners brengen allen hun onderzoeksnetwerk mee zodat er werkelijk sprake is van een landelijk bereik.

De programmaraad
Deze lectoren bepalen in de programmaraad de inhoudelijke koers van het onderzoek in het CoE Arts & Education. Op deelthema’s en in onderzoeksprojecten wordt er nauw samengewerkt met leden van hun onderzoeksgroepen en collega’s.


Het bestuur
Het bestuur van het CoE Arts & Education bestaat uit geautoriseerde vertegenwoordigers van de opleidingspartners.
(de volledige samenstelling van het bestuur volgt)


Het team

(de volledige samenstelling van het team volgt)


De adviesraad

De adviesraad wordt momenteel samengesteld, meer informatie volgt.

Het Centre of Expertise Arts&Education is een samenwerkingsverband van:

Delen