Netwerken & partners

De AHK kiest als mono-sectorale kunsthogeschool voor een onafhankelijke positie in het bestel van het hoger onderwijs en in de wereld van kunst en cultuur. De AHK is voorstander van een open uitwisseling van deskundigheid en activiteiten en werkt daarvoor samen met andere instellingen.

De academies onderhouden tal van (internationale) samenwerkingsrelaties met zusterinstellingen op het gebied van kunstonderwijs en organisaties in de kunstpraktijk. Op hogeschoolniveau zijn binnen Amsterdam structurele verbindingen aangegaan met de gemeente en de stadsdelen, met de collega-instellingen op het gebied van hoger kunst- en cultuuronderwijs en met het middelbaar beroepsonderwijs.

Delen