Onderzoeksvisie

Onze wereld vraagt om kunstenaars, ontwerpers, erfgoedprofessionals en docenten die een onderzoekende houding combineren met groot reflectief vermogen. Dit gegeven is leidend voor de AHK-visie op onderzoek. Daarnaast is onderzoek een belangrijk deel van het instrumentarium om als opleiding of academie afgestemd te blijven op ontwikkelingen in het vakgebied. Ons onderzoek vergroot de interactie tussen traditie en vernieuwing, theorie en praktijk, kunst en andere sectoren. Het draagt actief bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding.

Bijzondere aandacht krijgt het bevorderen van docentdeskundigheid op het terrein van onderzoeksvaardigheden en het versterken van de verbindingen met de buitenwereld. Onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van studenten, docenten en het onderwijs, o.a. door afstemming op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk en de maatschappij, aan de ontwikkeling van het werkveld en daarmee ook aan de profilering van een academie.

Onderzoek in de kunsten biedt nieuwe inzichten en kent eigen methoden van onderzoek. Daarmee zijn de academies van de AHK de laboratoria voor het werkveld van morgen. Het onderzoek aan de AHK is doorgaans praktijkgericht en vaak kwalitatief en kleinschalig van karakter. Er is expliciet gekozen om onderzoek dichtbij het onderwijs en de discipline te positioneren. De inhoud van het vak en bijdrage aan het onderwijs staan voorop. Dit is de kracht van ons onderzoek en dit willen we behouden en versterken.

We hanteren uiteenlopende methoden van onderzoek, van ontwerpend onderzoek, artistiek onderzoek/research by making tot praktijkonderzoek gebaseerd op sociaalwetenschappelijk en historisch onderzoek.

De in het kunstonderwijs unieke methode van artistiek onderzoek onderscheidt zich van de natuurwetenschappelijke, sociaalwetenschappelijke en geesteswetenschappelijke onderzoekmethoden.

"Handelingen in de kunst komen tot stand in een constant proces van maken en reflecteren, waarbij het reflecteren kan worden gezien als onderzoek in de betekenis van het methodisch beantwoorden van een vraag."
Daan Andriessen, lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek aan de Hogeschool Utrecht

De waarde van artistiek onderzoek ligt in het maakproces, in het gemaakte werk en in de reflectie daarop. Artistiek onderzoek levert inzichten en resultaten voor de kunstpraktijk, maatschappij en wetenschap die met andere methoden van onderzoek niet worden gevonden. Kernbegrippen voor artistiek onderzoek zijn subjectiviteit en singulariteit/uniciteit. Het is de onderzoeker, de maker zelf, die onderdeel is van het onderzoek. De nadere precisering van artistiek onderzoek is blijvend in ontwikkeling binnen de AHK. Daarover voeren wij de dialoog binnen en buiten de hogeschool.

Delen