De improvisatieles. Praktijkkennis van docenten muziek vergeleken met theoretische inzichten

Melissa Bremmer en Esther Schopman (2011)

Praktijkkennis van docenten muziek vergeleken met theoretische inzichten

Leren lesgeven blijkt niet een kwestie te zijn van eerst theorie leren en die theorie vervolgens in praktijk brengen (Hanley, 1993). Toekomstige muziekdocenten bouwen kennis van vakinhoud, vakdidactiek, onderwijskunde en pedagogiek op tijdens hun opleiding aan het conservatorium, maar als deze theorie niet wordt omgevormd tot in de praktijk toepasbare kennis, dan zal deze nauwelijks nuttig en bruikbaar zijn (zie Bromme & Tillema,1995; Wubbels, 1996). Vakdocenten geven dan ook aan de inhoud van hun curriculum vaker te baseren op ‘eigen inbreng en eigen ervaring’ (Van Weerden & Veldhuijzen, 2000, p. 33). Er is dus verschil tussen kennis die van buitenaf wordt aangereikt en kennis die docenten in de context van de eigen lespraktijk ontwikkelen en van hen persoonlijk is (zie Meijer, Zanting & Verloop, 2002; Verloop, 2003). Het is deze praktijkkennis die het handelen van docenten bepaalt (zie ook Cultuurnetwerk Nederland, 2008).

Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Lectoraat Kunst- en Cultuureducatie en Arnhem: ArtEZ, Lectoraat Kunsteducatie.

Download
De improvisatieles. Praktijkkennis van docenten muziek vergeleken met theoretische inzichten
De improvisatieles. Praktijkkennis van docenten muziek vergeleken met theoretische inzichten
Terug naar lijst
Delen