De kunstkijkwijzer

Melvin Crone (2006)

Dit literatuuronderzoek formuleert een antwoord op de vraag in hoeverre de kunstkijkwijzer een adequaat instrument is om kritisch te reflecteren op post-modernistische kunst. Onder de term ‘kunstkijkwijzer’ wordt binnen dit onderzoek een voorgestructureerde oplossingsstrategie verstaan om uiteindelijk tot begrip of  beoordeling c.q. waardering van het kunstwerk te komen. Twee kijkwijzers zijn voor dit onderzoek het meest relevant. Ten eerste die van Feldman omdat deze geldt als de standaard. Ten tweede de kijkwijzer voor beeldende vorming van het KPC voor ckv2 omdat deze basis vormt voor verschillende Nederlandse methoden. De onderzoeksvraag wordt in esthetisch en leertheoretisch opzicht beantwoord waarbij de modernistische en/of postmodernistische uitgangspunten zijn aangegeven. Beide uitgangspunten worden kort belicht waarna verder ingegaan wordt op de onderzoeksresultaten zelf. 

Download
De kunstkijkwijzer
Bestelinformatie

Deze publicatie is niet meer in print beschikbaar.

De kunstkijkwijzer
Terug naar lijst
Delen