Docenten en leerlingen over de lespraktijk beeldende kunst en cultuur

Folkert Haanstra, Els van Strien, Hanneke Wagenaar (2006)

De Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming, de opleiding tot docent beeldende kunst en vormgeving, wilde beter zicht krijgen op de veranderende lespraktijk in de beeldende vakken en op de daarvoor benodigde deskundigheden van de docent. Over dit onderwerp zijn drie deelonderzoeken uitgevoerd. Het eerste richtte zich op docenten beeldende vorming in de onderbouw in Amsterdam, het tweede op hun leerlingen en het derde op docenten beeldende vorming die CKV gaven in het vmbo. In totaal zijn 20 docenten beeldende vorming, 52 van hun leerlingen en 14 CKV docenten geïnterviewd.

Haanstra, F., Strien, van E. en Wagenaar, H. (2006), Docenten en leerlingen over de lespraktijk beeldende kunst en cultuur (PDF) Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Lectoraat Kunst en Cultuureducatie.

Download
Docenten en leerlingen over de lespraktijk beeldende kunst en cultuur
Docenten en leerlingen over de lespraktijk beeldende kunst en cultuur
Terug naar lijst
Delen