Educatieve diversiteit in culturele diversiteit

Adri Schreuder (2007)

De afgelopen decennia geven de opkomst te zien van kunst en cultuur van migranten in de Nederlandse samenleving (Buikema & Meijer, 2003; 2004). Het gevolg, culturele diversiteit, trekt de aandacht van programmeurs, docenten, onderzoekers, beleidsmakers, artiesten, enz. In bredere zin weerspiegelt culturele diversiteit een mondiale cultuur, met een wereldwijde representatie van tradities en kunstpraktijken. In een maatschappij die zich multicultureel en pluriform ontwikkelt wordt diversiteit merkbaar in de dagelijkse praktijk van kunst- en cultuureducatie. Welke dilemma’s, welke uitdagingen liggen er op dit terrein (Boughton, Doug & Rachel Mason, 1999)? 
In deze paper worden aspecten gepresenteerd uit een praktijkonderzoek naar de relatie tussen muziekeducatie en culturele diversiteit, met name hoe muziekscholen reageren op culturele diversiteit en multiculturaliteit in de Westerse grootstedelijke samenleving. Het onderzoek is verricht vanuit het lectoraat Kunst- een Cultuureducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en vond de afgelopen twee jaar plaats.

Schreuder, A. (2007), Educatieve diversiteit in culturele diversiteit. Paper gepresenteerd op de conferentie 'Onderzoek in cultuureducatie' op 27 juni 2007 in Utrecht. 

Download
Educatieve diversiteit in culturele diversiteit
Educatieve diversiteit in culturele diversiteit
Terug naar lijst
Delen