Grenzen aan samenhang

Timon Hagen, Fianne Konings, Folkert Haanstra (2009)

Hoe worden de beeldende vakken gegeven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs? Om antwoord op deze vraag te geven, zijn zeven scholen onderzocht in Amsterdam en omgeving. Het onderzoeksrapport bestaat uit twee delen. In deel 1 komen de onderzoeksvragen en zeven schoolportretten aan bod. Deel 2 bevat drie artikelen waarin theoretische en praktische vraagstukken rond integratie van vakken worden behandeld. Hierbij komen het werken in thema's, interdisciplinair werken en het gebruik van kunstwerken aan bod. Tot slot aandacht voor de inhoudelijke keuzes die scholen maken bij de invulling van de beeldende vakken.

Download
Grenzen aan samenhang
Bestelinformatie

Deze publicatie is niet meer in print beschikbaar.

ISBN
978-90-802303-2-3
Grenzen aan samenhang
Terug naar lijst
Delen