Lesgeven met je lichaam

Melissa Bremmer en Lili Schutte (2017)

Eerste artikel van twee over vakdidactische aspecten van het muziekonderwijs die in het project 'Muziekeducatie doen we samen' aan de orde komen voor pabo- en conservatorium-studenten. Dit eerste artikel gaat over non-verbale aspecten in de vakdidactiek van de muziekdocent. Wat kunnen studenten daarvan leren voor het geven van hun eigen lessen?

Bremmer, M., & Schutte, L. (2017) Lesgeven met je lichaam. De Pyramide, 71 (4), 11-13.

Download
Lesgeven met je lichaam
Bestelinformatie

Bestelinformatie De Pyramide

Lesgeven met je lichaam
Terug naar lijst
Delen