Meervoud als mentaliteit. Culturele diversiteit in dansvakonderwijs.

Laurien Saraber (2006)

Verkennend onderzoek naar de mogelijke betekenis en toepasbaarheid van culturele diversiteit in het dansvakonderwijs in het algemeen, en docentenopleidingen in het bijzonder. Het onderzoek is erop gericht om keuzes op curriculum-niveau meer afgewogen te kunnen maken. De bevindingen zijn in de eerste plaats bedoeld als inspiratiebron voor de docentenopleiding dans van de Amsterdamse Hogeschool zelf, maar mogelijk ook voor andere opleidingen die een breder cultureel kader zoeken. Cultureel divers is opgevat als: vertegenwoordiging van niet-westerse culturen. Onderzoek is gepresenteerd op de Conferentie Onderzoek in Cultuureducatie van juni 2007 in Utrecht.

Saraber, L. (2006), Meervoud als mentaliteit. Culturele diversiteit in dansvakonderwijs.
Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Lectoraat Kunst- en cultuureducatie.

Download
Meervoud als mentaliteit. Culturele diversiteit in dansvakonderwijs.
Bestelinformatie

Deze publicatie is niet meer in print beschikbaar.

Meervoud als mentaliteit. Culturele diversiteit in dansvakonderwijs.
Terug naar lijst
Delen