Multiculturele variaties in muziekeducatie

Adri Schreuder (2008)

Dit onderzoek heeft tot doel het verzamelen van kennis over cultuurbepaalde variaties in muziekoverdracht en muziek leren. De studie bestaat uit een theoretisch kader en een praktijkonderzoek. Het theoretische deel levert een beschouwing over multiculturalisme en een musicologisch onderzoek naar aspecten van muziekoverdracht en muziek leren. In het empirische deel staan twee casestudies naar Amsterdamse muziekscholen centraal. Hierin worden culturele variaties in de lespraktijken en multiculturele contexten voor overdracht en muziek leren in het licht van de theorie onderzocht en geanalyseerd.

Schreuder, A. (2008), Multiculturele variaties in muziekeducatie. Amsterdam: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, lectoraat Kunst- en cultuureducatie.

Download
Multiculturele variaties in muziekeducatie
Bestelinformatie

Deze publicatie is niet meer in print beschikbaar.

Multiculturele variaties in muziekeducatie
Terug naar lijst
Delen