Netwerken & partners

De AHK is voorstander van een open uitwisseling van kennis en activiteiten en werkt daarom samen met andere instellingen.

De academies onderhouden tal van (internationale) samenwerkingsrelaties met zusterinstellingen op het gebied van kunstonderwijs en organisaties in de kunstpraktijk. Op hogeschoolniveau zijn binnen Amsterdam structurele verbindingen aangegaan met de gemeente en de stadsdelen, met de collega-instellingen op het gebied van hoger kunst- en cultuuronderwijs en met het middelbaar beroepsonderwijs. Op deze pagina lees je meer over onze netwerken en partners.

Delen