Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI)

Het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI) is het creatieve industrie kennisnetwerk dat kunst, media, technologie & ontwerp inzet voor een duurzame, inclusieve, participatieve en grootstedelijke samenleving. Het CoECI is een initiatief van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de Hogeschool van Amsterdam, Inholland en sinds 2019 de Gerrit Rietveld Academie.

In dit kennisnetwerk werken studenten en onderzoekers nauw samen met partners uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden om met onze creatieve methoden, technieken, strategieën en producten richting en vorm te geven aan maatschappelijke transities en duurzame impact te realiseren.

Meer weten? Kijk op de website van CoECI.

 

Delen