Lectoraten

Op deze pagina vind je een overzicht van onze lectoraten.

Het markeren en behandelen van dingen als 'erfgoed' brengt praktische, ethische en theoretische vraagstukken met zich mee. Het lectoraat Cultureel erfgoed onderzoekt samen met een divers netwerk van partners hoe professionals vanuit deze vraagstukken met constructieve interventies kunnen bijdragen aan een duurzame en inclusieve samenleving. Het lectoraat presenteert en publiceert onderzoeksresultaten en draagt inhoudelijk bij aan de onderwijsprogramma’s van de Reinwardt Academie. Het lectoraat staat onder leiding van Hester Dibbits. Lees meer

DAS Research is het lectoraat van de Academie voor Theater en Dans en doet onderzoek in, met en voor de praktijk. Het onderzoeksprogramma van het lectoraat richt zich op de domeinen: Artistiek onderzoek in de 3de cyclus (THIRD), Belichaamde Kennis in Theater en Dans en Creative Producing. Het lectoraat wordt geleid door Laura Cull Ó Maoilearca. Lees meer

Het lectoraat Film aan de Nederlandse Filmacademie is nauw verbonden aan de masteropleiding. Onderzoek in en door film is leidend voor het lectoraat Film. Het lectoraat wordt geleid door Mieke Bernink. Lees meer 

Het lectoraat Kunsteducatie is het faculteitsoverstijgende lectoraat van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Het duolectoraat doet onderzoek op het gebied van kunsteducatie en wordt gevormd door Emiel Heijnen en Melissa Bremmer. Lees meer

De missie van het lectoraat Muziek is tweeledig. Ze wil bijdragen aan een onderwijsomgeving waarin talenten zich tot het hoogste niveau in hun discipline kunnen ontwikkelen, en waarin de artistieke en intellectuele nieuwsgierigheid geprikkeld wordt; en ze wil de interactie tussen het muziekonderwijs, de muziekpraktijk en de onderzoekswereld bevorderen. Het lectoraat wordt geleid door Michiel Schuijer. Lees meer

De Academie van Bouwkunst kent drie lectoraten. Lectoraat Architectuur & Circulair Denken onderzoekt de architectonische mogelijkheden van een nieuw materiaalparadigma in brede zin. Het lectoraat richt zich in woord, beeld en daad op een nieuw architectonisch repertoire voor een circulaire economie. Het lectoraat wordt geleid door Peter van Assche, hij wordt bijgestaan door research fellow Gerjan Streng. Lees meer

Het lectoraat High-Density Energy Landscapes wordt geleid door landschapsarchitect Sven Stremke. Hij wordt bijgestaan door twee fellows: promovendus Dirk Oudes en postdoc onderzoeker Paolo Picchi. Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van duurzame energielandschappen met speciale aandacht voor de rol van ontwerp en de ontwerper in de energietransitie. Lees meer

Delen