Reinwardt Academie en het CENTRINNO project

Het CENTRINNO-project is een door de Europese Unie gefinancierd initiatief tussen negen Europese proefsteden, dat loopt van februari 2020 tot februari 2024. Onderzoek en observatie van de transformatie van voormalige industriële locaties voor werk en productie - zoals Buiksloterham in Amsterdam of het Kopli-schiereiland in Tallinn - tot nieuwe gemeenschapscentra wil CENTRINNO de sociale, economische en milieukwesties van de moderne wereld aanpakken. Gebaseerd op het Fab City Global Initiative, wil CENTRINNO de geschiedenis van deze complexe en gelaagde locaties gebruiken als springplank voor de overgang naar een circulaire economie, met de nadruk op sociale inclusie, erfgoed, innovatie en beroepsopleiding, met als resultaat creatie van een Fab City Hub die al deze thema's behandelt. De negen Pilot Cities zijn samengesteld uit zesentwintig CENTRINNO Partners, bestaande uit makerspaces, duurzaamheidstechnische specialisten, architectuurinstituten en meer. De Reinwardt Academie zal, in nauwe samenwerking met het Lectoraat Cultureel Erfgoed en Imagine IC, de rol en impact van erfgoed in het bredere project onderzoeken. 

Bewustwording van de noodzaak om te werken met en door de erfenissen van het industriële tijdperk - of ze nu materieel, sociaal, politiek, cultureel, ecologisch zijn - staat centraal in dit streven naar een duurzamere en inclusievere toekomst. Erfenissen van de industrie bieden inzichten over hoe het verleden op een zinvolle manier aanwezig kan zijn in de toekomst. De ambachtelijke kennis van voormalige staalarbeiders op de scheepswerf kan bijvoorbeeld helpen toekomstige generaties ambachtslieden op te leiden die betrokken zijn bij het vervaardigen van materialen en producten die circuleren binnen en tussen de lokale en circulaire economie. Evenzo kan het verwoorden van de betekenis en emotionele waarde van (post-)industriële ruimte voor verschillende generaties gebruikers helpen om belanghebbenden bij elkaar te brengen in een dialoog, de sociale cohesie te verbeteren en de basis te leggen voor sterkere gemeenschappen. 

Het aanbieden van de tools voor het verkennen van de emoties die samenhangen met deze verschillende vormen van erfgoed, staat centraal in hoe de Reinwardt Academie opereert binnen het bredere CENTRINNO-kader. Met behulp van de Emotienetwerken-methode die is ontwikkeld door de Reinwardt Academy en Imagine IC, wordt onderzocht hoe verschillende gevoelens en interesses met betrekking tot deze postindustriële ruimtes in kaart kunnen worden gebracht op een manier die laat zien hoe erfgoedwaarden in interactie kunnen veranderen. De verhalen die naar boven komen, en de emotienetwerken die daartussen ontstaan, zullen de basis vormen voor het Living Archive Platform, dat als het eindproduct dient van het erfgoedonderzoek van het project, en dat zal onderwijzen en informeren over de rol die het verleden heeft in een meer ethische en inclusieve toekomst.

Lees hier meer over CENTRINNO en de bijdrage van de Reinwardt Academie.

Delen