Centre of Expertise Kunst & Educatie

Het CoE Kunst & Educatie (in oprichting) is een initiatief van lectoraat Kunsteducatie onder leiding van lectoren Melissa Bremmer en Emiel Heijnen. Eind september 2020 is Anne Nigten als kwartiermaker voor het CoE Kunst & Educatie aangesteld. Zij heeft een uitgebreide behoefteanalyse uitgevoerd onder stakeholders uit het werkveld. Deze analyse liet een grote behoefte zien aan vakoverstijgend onderwijs op het snijvlak van kunst, technologie en/of wetenschap. Uit de behoefteanalyse kwam ook een aantal actuele thema's naar voren zoals sociaal- en ecologisch engagement. Het CoE Kunst & Educatie is gevestigd in het AHK LearningLab op het Marineterrein in Amsterdam.

Het CoE Kunst & Educatie heeft als doel maatschappelijke innovatie tot stand brengen vanuit innovatief kunstonderwijs volgens twee thematische lijnen: Onderwijs op het snijvlak van Kunst, Technologie en Wetenschap (OKWT) en Sociaal en ecologisch engagement.

Het eerste thema: Onderwijs op het snijvlak Kunst, Wetenschap en Technologie is een voortzetting van het onderzoek, de kennis en ervaring van o.a. het lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van Kunst, Wetenschap en Technologie (OKWT). In het OKWT-platform werken lectoren van 7 hogescholen samen aan vakoverstijgend onderwijs op het hybride snijvlak van kunst en bèta. Het CoE Kunst & Educatie onderzoekt, samen met betrokken lectoren, hoe we de OKWT-kennis het best kunnen delen en concretiseren met opleidingen en opleiders van uiteenlopende niveau's.

Het tweede thema: sociaal- en ecologisch engagement is direct verbonden aan zogenaamde 'wicked problems', complexe vraagstukken die om een interdisciplinaire (onderwijs)aanpak vragen. Het draait daarbij om inclusieve kunsteducatie, kunstonderwijs als burgerschapsonderwijs en sociaal- ecologische vraagstukken.

Beide thema's sluiten aan bij de actuele curriculumontwikkelingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs ((V)MBO). De thema's en vraagstukken worden de komende tijd verder aangescherpt met culturele- en maatschappelijke organisaties uit het werkveld. Hiervoor worden er regelmatig bijeenkomsten met het werkveld georganiseerd. Het CoE Kunst & Educatie wordt volgens een netwerkmodel ontwikkeld, waarbij inbreng vanuit het werkveld welkom is.

Op 19 januari 2021 vond de online Bijeenkomst #1 van het CoE Kunst & Educatie plaats, lees hier een verslag.
Op 9 april 2021 vond de online Bijeenkomst #2 plaats, een online symposium rond het thema BioArt & Education, lees hier een verslag.

Delen