Pilot Innovatietraineeship

Op dit moment werkt de AHK samen met HKU en ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten aan de pilot Innovatietraineeship. Het doel van dit project is om de onderzoeksrelatie tussen hogeschool en het mkb te versterken.  

In December 2020 heeft Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), aan de AHK, HKU en ArtEZ een subsidie toegekend in het kader van de regeling Innovatietraineeship 2020. Het is de eerste keer dat een dergelijke gezamenlijke subsidieaanvraag van drie kunsthogescholen is toegekend. De drie hogescholen werken nu samen om deze innovatietraineeships werkelijkheid te maken. Met dit project wil SIA het innovatievermogen van het mkb vergroten en de kennispositie van de hogeschool verstevigen.  

Een innovatietrainee doet gedurende 1,5 jaar praktijkgericht onderzoek bij een mkb-onderneming, eerst als stagiair en na het afstuderen als medewerker van het bedrijf. Gedurende het gehele onderzoek begeleidt de hogeschool de trainee. Daarnaast krijgt de deelnemer een programma aangeboden waarin (soft)skills ontwikkeld worden die in het bedrijfsleven van belang zijn, zoals ondernemerschaps-, innovatie- en managementvaardigheden. Met dit doel kunnen de studenten deelnemen aan bijvoorbeeld masterclasses, netwerkbijeenkomsten en intervisie.   

De drie hogescholen zijn op dit moment bezig om de plannen ten uitvoer te brengen.

Delen