Als geluiden mooi door elkaar gaan. De wereld van het jonge kind (2)

Melissa Bremmer en Annemieke Huisingh (2012)

Eerder werd in HJK aandacht besteed aan het onderzoeksproject ‘Muziek is als geluiden heel mooi door elkaar gaan’ (HJK Jrg. 38 (oktober 2010) Nr. 2, Bremmer & Huisingh’). In dit vervolgartikel wordt gekeken naar de mogelijke didactiek van muziekonderwijs die uit dit project voortkomt en hoe deze didactiek vertaald kan worden naar de praktijk van groepsleerkrachten.

Bestelinformatie

Meer informatie

Als geluiden mooi door elkaar gaan. De wereld van het jonge kind (2)
Terug naar lijst
Delen