Amuze Muziek Scan Primair Onderwijs

Melissa Bremmer (2006)

Samenvatting
Het lectoraat ‘Kunst- en Cultuureducatie’ van de AHK heeft voor Stichting Amsterdamse Muziekeducatie (Amuze) een scan gemaakt waarmee de stand van zaken betreffende muziekonderwijs op basisscholen in kaart kan worden gebracht. Deze ‘Amuze Muziek Primair Onderwijs Scan’ is mede ontwikkeld op basis van de uitkomsten van een literatuurstudie maar ook op bestaande instrumenten zoals deze door de SLO, het Ministerie van OCW en de KPC-groep ontwikkeld zijn. De scan is getest op vijf scholen binnen een stadsdeel. Op- en aanmerkingen die naar voren zijn gekomen uit deze pilot hebben geleid tot de bijstelling van de definitieve scan.
De belangrijkste onderwerpen die in de scan aan de orde worden gesteld zijn de visie van de school op muziekonderwijs, de doelen, de omvang en de inhoud van het muziekonderwijs, de randvoorwaarden en coördinatie, de samenwerking met muziekeducatieve instellingen, de ambities van de school en de wensen ten aanzien van Amuze partners. De Amuze Muziek Primair Onderwijs Scan kan zowel door scholen als instellingen gebruikt worden.
Amsterdam, 2006

Download
Amuze Muziek Scan Primair Onderwijs
Bestelinformatie

Deze publicatie is niet meer in print beschikbaar.

Amuze Muziek Scan Primair Onderwijs
Terug naar lijst
Delen