Artssciences designathon

Anna Hotze, Melissa Bremmer, Emiel Heijnen, Monique Pijls, Emer Beamer, Nathalie Roos (2019)

193 Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 40(3) 2019ARTSSCIENCES DESIGNATHON
Pressure cooker voor aankomende leraren die vanuit verschillende disciplines samenwerken aan een vakoverstijgende ontwerptaak

Anna Hotze, Hogeschool Ipabo Amsterdam/Alkmaar
Melissa Bremmer, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Emiel Heijnen, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Monique Pijls, Hogeschool van Amsterdam
Emer Beamer, Designathon Works
Nathalie Roos, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Voor aankomende leraren is het belangrijk om vakoverstijgend onderwijs te kunnen verzorgen waarin leerlingen, naast vakinhouden, ook vakoverstijgende vaardigheden opdoen zoals creatief-, kritisch- en probleemoplossend vermogen. Daartoe dienen student-leraren ook zelf ervaring op te doen met vakkenintegratie. In deze bijdrage worden het proces en de leeropbrengsten van een zogenaamde designathon beschreven. Hierin worden aspecten van kunst en bètavakken geïntegreerd rond een centrale ontwerpwerpvraag, waarmee gemengde teams van student-leraren met verschillende achtergronden (kunst, pabo en bèta) aan de slag zijn gegaan. In een kleinschalig onder-zoek is door middel van observaties en het inzetten van learner reports gekeken naar het proces van de designathon, de rol van de begeleiders en de leeropbrengsten. Het blijkt dat vooral het aspect van de 'pressurecooker' (in korte tijd een volledig ontwerpproces doorlopen) goed werkte: het daagde uit tot uitwisseling van ideeën en geëngageerde discussies. Uit observaties blijkt dat een combinatie van procesmatige en inhoudelijke begeleiding het meest effectief was. De meeste gerapporteerde leerervaringen waren gerelateerd aan het opdoen van ervaring met het samenwerken met studenten uit andere disciplines en met de inhoud en didactiek van de designathon.

Download
Artssciences designathon
Artssciences designathon
Terug naar lijst
Delen