Boekrecensie: Knowing Music, making music

Melissa Bremmer (2006)

Knowing Music, Making Music. In het boek “Knowing music, making music” construeert de etnomusicoloog Benjamin Brinner achtereenvolgens een theorie over muzikale competentie (deel 1) en muzikale interactie (deel 2). Brinner gebruikt bij het construeren van zijn theorieën bronnen uit de etnomusicologie, culturele antropologie, cognitieve psychologie en sociologie. Deze interdisciplinaire werkwijze levert een rijk beeld op van wat er onder muzikale competentie en –interactie kan worden verstaan. In een aantal hoofdstukken in zijn boek
past Brinner tevens zijn theorieën toe op de Javaanse gamelan muziekpraktijk. Deze hoofdstukken zijn voor een
gamelanleek deels te technisch (ondanks de gegeven glossary achterin het boek waarin veel muziektermen uitgelegd worden) maar deels ook goed te volgen wanneer het meer de sociologische aspecten van de Javaanse
muziekpraktijk betreft. Ook toets Brinner zijn theorieën aan meerdere (niet-westerse) muziekpraktijken.
Hiermee maakt Brinner inzichtelijk wat de relevantie van zijn theorieën kan zijn voor verschillende muziekpraktijken.

Melissa Bremmer, mei 2006
In opdracht van het Lectoraat Theorie en uitvoeringspraktijk

Download
Boekrecensie: Knowing Music, making music
Boekrecensie: Knowing Music, making music
Terug naar lijst
Delen