De improvisatieles: Praktijkkennis van docenten muziek vergeleken met theoretische inzichten

Melissa Bremmer en Esther Schopman (2011)

Leren lesgeven blijkt niet een kwestie te zijn van eerst theorie leren en die theorie vervolgens in praktijk brengen (Hanley, 1993). Toekomstige muziekdocenten bouwen kennis van vakinhoud, vakdidactiek, onderwijskunde en pedagogiek op tijdens hun opleiding aan het conservatorium, maar als deze theorie niet wordt omgevormd tot
in de praktijk toepasbare kennis, dan zal deze nauwelijks nuttig en bruikbaar zijn (zie Bromme & Tillema,1995; Wubbels, 1996).

Vakdocenten geven dan ook aan de inhoud van hun curriculum vaker te baseren op ‘eigen inbreng en eigen ervaring’ (Van Weerden & Veldhuijzen, 2000, p. 33). Er is dus verschil tussen kennis die van buitenaf wordt aangereikt en kennis die docenten in de context van de eigen lespraktijk ontwikkelen en van hen persoonlijk is (zie Meijer, Zanting & Verloop, 2002; Verloop, 2003). Het is deze praktijkkennis die het handelen van docenten bepaalt (zie ook Cultuurnetwerk Nederland, 2008).
Onderzoek heeft ons de afgelopen decennia informatie verschaft over de praktijkkennis van docenten in diverse vakgebieden. Dit type kennis is echter ten dele context-, persoons-, en met name vakgebonden (Meijer, 1999). Uitkomsten van onderzoek op het ene vakgebied kunnen zodoende niet zomaar gegeneraliseerd worden
naar andere vakgebieden, en over de ontwikkeling van praktijkkennis bij muziekdocenten is nog vrijwel niets bekend. Met ons onderzoek proberen we daarom inzicht te geven in de wijze waarop praktijkkennis en theoretische kennis over het ontwerpen van een curriculum binnen het domein Muziek overeenkomen, verschillen en elkaar aanvullen. Om de omvang van het onderzoek te beperken, hebben we ons hierbij gericht op de praktijkkennis van één muzikaal domein, namelijk (leren) improviseren.

In M. Bremmer,  E. Van Hoek, E. Schopman & A. Vervoorn (auteurs), Onderzoek in muziek in het voortgezet onderwijs (pp. 45-127). Amsterdam: Lectoraat Kunst- en cultuureducatie & Het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.

Download
De improvisatieles: Praktijkkennis van docenten muziek vergeleken met theoretische inzichten
Bestelinformatie

Deze publicatie is niet meer in print beschikbaar.

ISBN
978-90-802303-0-9
De improvisatieles: Praktijkkennis van docenten muziek vergeleken met theoretische inzichten
Terug naar lijst
Delen