De improvisatieles. Praktijkkennis van muziekdocenten vergeleken met de theorie

Esther Schopman en Melissa Bremmer (2011)

Wordt er door muziekdocenten in de praktijk aandacht besteed aan leren improviseren? En zo ja, op welke manier gebeurt dat dan? Welke kennis ontwikkelen docenten in de lespraktijk, los van theoretische kennis? Melissa Bremmer (lectoraat Kunst- en cultuureducatie AHK) en Esther Schopman (Lectoraat Kunsteducatie ArtEZ) deden kwalitatief onderzoek naar welke kennis muziekdocenten ontwikkelen in de lespraktijk en hoe deze zich verhoudt tot de theoretische inzichten over leren improviseren.

Schopman, E., & Bremmer, M. (2011). De improvisatieles. Praktijkkennis van muziekdocenten vergeleken met de theorie. Kunstzone, 10(12), 30-31.

Download
De improvisatieles. Praktijkkennis van muziekdocenten vergeleken met de theorie
De improvisatieles. Praktijkkennis van muziekdocenten vergeleken met de theorie
Terug naar lijst
Delen