Doorwerken - On impact and transformation

Diverse auteurs (2023)

Kunst en creativiteit zijn tegenwoordig van doorslaggevend belang voor het oplossen van de vaak complexe problemen waar onze huidige (en toekomstige) maatschappij mee geconfronteerd wordt. Creatieve, multi- en crossdisciplinaire methoden die (ook) binnen het kunstonderzoek worden ontwikkeld, bieden invalshoeken die voorheen niet of te weinig verkend werden; en het zijn juist deze methodologieën waarmee de grote uitdagingen tegemoet getreden kunnen worden.

De zeven lectoraten pakken maatschappelijke vraagstukken aan en vertalen deze naar artistiek onderzoek dat bewustwording creëert en nieuwe wegen exploreert. Impact is daarbij het sleutelwoord: wat draagt onderzoek in en door de kunsten bij aan innovatie van en verandering in de samenleving? Of, zoals voormalig collegevoorzitter van de AHK Bert Verveld het zegt: wat is de doorwerking van het artistiek onderzoek?

Deze publicatie is verschenen ter gelegenheid van zijn afscheid aan de AHK. De lectoraten illustreren hierin wat doorwerking voor hen betekent aan de hand van drie vragen:

1. Wat is de visie van het lectoraat op onderzoek in en door de en wat zijn de belangrijkste methoden geweest bij het nastreven van dit onderzoek?

2. Welk project van het lectoraat heeft de grootste en langste (tijd) of verst reikende (ruimte) blijvende impact gehad?

3. Wat is in de geest van de Kennis- en Innovatieagenda een samenwerking die het lectoraat is aangegaan en die heeft bijgedragen  aan een transformatie? Hoe zag die transformatie eruit en hoe vulden het lectoraat en zijn partners elkaar aan?

Deze publicatie is een staalkaart van hun manier van werken, van kijken naar de wereld, van kritische betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties.

Met bijdragen van: Peter van Assche, Hester Dibbits, Laura Cull ó Maoilearca, Michiel Schuijer, Mellisa Bremmer & Emile Heijnen, Mieke Bernink, Aminata Cairo & Rosa te Velde

Download
Doorwerken - On impact and transformation
Bestelinformatie

Een gedrukte versie van Doorwerken kan worden aangevraagd via communicatie@ahk.nl (gratis).

Doorwerken - On impact and transformation
Terug naar lijst
Delen