Engagement & Collaboratie

Emiel Heijnen (2013)

Onderzoekers Ford and Forman (2006) stellen dat scholen de neiging hebben om weinig aandacht te schenken aan de fundamentele kenmerken van disciplines en de rol die praktijkbeoefenaars spelen binnen die disciplines. Leerlingen zouden niet alleen de inhoud en het vocabulaire van een specifiek vak moeten leren, maar dienen ook te ervaren hoe een professioneel vakgebied ‘werkt’. In dit artikel wil ik laten zien dat het beeldende curriculum niet alleen baat heeft bij inzichten uit de leerpsychologie en interesses van leerlingen, maar dat het beeldende vak op school ook gevoed moet worden door ontwikkelingen onder beeldende professionals zoals kunstenaars, ontwerpers, curatoren en critici.
AUTEUR: EMIEL HEIJNEN

Download
Engagement & Collaboratie
Engagement & Collaboratie
Terug naar lijst
Delen