Multiperspectiviteit bij sensitief erfgoed in de klas

Priya Keet en Harmke Datema-Chang (2020)

Door de toenemende culturele diversiteit binnen de samenleving krijgen basisschoolleerkrachten steeds vaker te maken met vragen over en nieuwe perspectieven op sensitieve historische onderwerpen, zoals het slavernijverleden. De noodzaak groeit om toekomstige leerkrachten te trainen in het stimuleren van multiperspectiviteit bij hun leerlingen, zodat zij verschillende perspectieven begrijpen en zich beter kunnen inleven in een ander. Dit artikel bespreekt ons onderzoek naar hoe de vaste tentoonstelling ‘Heden van het slavernijverleden’ in het Tropenmuseum in Amsterdam, in samenhang met een workshop van de Inclusivity Training Toolkit van Aminata Cairo (2018), bijdraagt aan de manier waarop pabostudenten multiperspectiviteit stimuleren binnen een lesontwerp over het slavernijverleden van Nederland. Uit de resultaten komt naar voren dat de pabostudenten na de interventie – een bezoek aan de tentoonstelling en het aansluitend deelnemen aan de workshop – aanpassingen aanbrengen in hun lesopzetten die bijdragen aan het stimuleren van multiperspectiviteit, zoals ruimte maken voor verschillende meningen en aandacht besteden aan de doorwerking van sensitieve historische gebeurtenissen op het heden.

Keet, P., & Datema-Chang, H. (2020). Multiperspectiviteit bij sensitief erfgoed in de klas. Velon, 41(3), 166-175. 

Download
Multiperspectiviteit bij sensitief erfgoed in de klas
Multiperspectiviteit bij sensitief erfgoed in de klas
Terug naar lijst
Delen