Praktijk- en theoriekennis van muziekleerkrachten vergeleken

Melissa Bremmer (2006)

Groeps- en vakleerkrachten gebruiken maar zelden muziekmethodes systematisch. Groepsleerkrachten gebruiken vooral een muziekmethode als bron voor hun muzieklessen, vakleerkrachten zeggen vaker de inhoud van hun curriculum te baseren op ‘eigen inbreng en eigen ervaring’ (Van Weerden & Veldhuijzen 2000), maar waaruit die bestaat wordt niet duidelijk. Dat blijkt uit het peilingsonderzoek Balans van het muziekonderwijs aan het einde van de basisschool 2 van het Cito in 1997.
In het onderzoek wordt ingegaan op de vraag in hoeverre leerlingen van groep 8 de kerndoelen van muziek halen. Ook de manier waarop groeps- en vakleerkrachten hun muziekonderwijs inrichten komt aan de orde. Er wordt inzicht gegeven in het belang dat groeps- en vakleerkrachten hechten aan verschillende doelstellingen in hun onderwijs, welke leermiddelen zij gebruiken en welke muziekmethodes zij volgen.

In M. van Hoorn (Ed.), Onderzoeken naar cultuureducatie in het primair onderwijs (pp. 80-101). Cultuur + Educatie 16. Utrecht, NL: Cultuurnetwerk Nederland.

Download
Praktijk- en theoriekennis van muziekleerkrachten vergeleken
Praktijk- en theoriekennis van muziekleerkrachten vergeleken
Terug naar lijst
Delen