Remix je curriculum, een ontwerpmodel voor kunsteducatie.

Emiel Heijnen (2016)

Remix je curriculum! exploreert de uitgangspunten van authentieke  kunsteducatie, een leerconcept dat streeft naar een dynamisch kunst-curriculum dat aansluit bij de ontwikkelingen in de wereld buiten de school. Onderzoeker Emiel Heijnen vertrekt vanuit de premisse dat kunst een intrinsieke maatschappelijke waarde heeft en dat relevantie van kunstonderwijs toeneemt wanneer kunstzinnige productie van leerlingen gepaard gaat met persoonlijke en theoretische reflectie in breed sociaal-cultureel verband.
Centraal in deze publicatie staat een theoretisch onderbouwd  ontwerpmodel dat kunstdocenten richtlijnen biedt voor het ontwerp van innovatief (beeldend) kunstonderwijs. Heijnen verzamelde de bouwstenen voor het model onder hedendaagse beeldmakers. Hij interviewde jongeren die actief zijn in o.a. graffiti, fanart of cosplaycommunities. Daarnaast bestudeerde hij de leer- en werkprocessen van professionele kunstenaars door interviews met o.a. Pilvi Takala, Jeanne van Heeswijk en Evan Roth. Het didactisch model dat hieruit ontstond werd vervolgens in de praktijk onderzocht. Een groep  docenten ontwikkelde vernieuwende lessenseries, gebaseerd op  het ontwerpmodel. Die lessen werden vervolgens uitgevoerd en geëvalueerd op 15 verschillende scholen, variërend van VMBO tot HBO.
Remix je curriculum! is ontworpen als een gids. Geschikt voor zowel kunstdocenten en educatoren die direct aan de slag willen met het ontwerpmodel als voor degenen die een compleet overzicht willen  van Emiel Heijnen’s onderzoek.

Download
Remix je curriculum, een ontwerpmodel voor kunsteducatie.
Bestelinformatie

Er zijn nog een paar fysieke expemplaren beschikbaar, bij interesse graag mailen naar stella.blok@ahk.nl.

ISBN
978-90-71681-23-3
Remix je curriculum, een ontwerpmodel voor kunsteducatie.
Terug naar lijst
Delen